Angående försäljning mellan närstående av del i bostadsrätt

2016-11-27 i Bostadsrätt
FRÅGA
Min mamma har gått in som medsökande på lånet till min bostadsrätt och äger därmed 50% av bostadsrätten. Nu vill vi göra så att min flickvän tar över de 50% av lån och bostadsrätt som idag står på min mamma. Hur bör vi gå tillväga och vad bör vi tänka på? Om detta innebär att min flickvän ska köpa min mammas andel av lägenheten avser vi inte att ta någon värdeförändring på lägenheten i beaktning, men undrar ändå om det kan bli några skattemässiga effekter av transaktionen för någon av dem?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När din flickvän köper din mammas del i bostadsrätten ska ni tänka på att följa de formkrav som finns när det gäller bostadsrättsköp. Formkraven framgår av Bostadsrättslagen 6 kap. 4 § och följande gäller: Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser, samt om ett pris.

Det innebär alltså att lägenhetsnummer, vilken bostadsrättsförening och adress ska skrivas med, det ska vara skriftligt, priset ska inkluderas i handlingen och det ska framgå vem som säljer och vem som köper (med personnummer) och det ska skrivas under av både köparen och säljaren.

Dessutom ska din flickvän bli medlem i föreningen för att köpet ska vara giltigt. Därför anser jag att ni bör villkora köpet vid att din flickvän blir antagen som medlem i föreningen. Det bör utformas så att både köparen och säljarens prestationer ska återgå utan att endera part har rätt att framställa anspråk på den andra om köparen vägras medlemskap i föreningen. Av detta följer givetvis att ni bör ansöka om medlemskap i föreningen för din flickvän.

Skattemässigt kommer det inte att vara ett problem för din mamma. Skatten räknas nämligen såhär att mellanskillnaden mellan ersättningen (vad din flickvän köper andelen för) och vad din mamma köpte sin andel för - omkostnader för förbättringar = beskattas med 22 %. Alltså om hon säljer sin andel för samma belopp som hon köpte den för så utgår ingen beskattning. Detta framgår främst av InkomstskatteL 44 kap. 13 §.

Om flickvännen får köpa billigare än marknadsvärdet och därmed säljer dyrare i framtiden så kommer din flickvän, enl. samma princip som stycket ovan, att få betala mer skatt vid försäljningstillfället, då mellanskillnaden mellan försäljningspriset och vad hon köpte delen för blir större.

Ang. lånet så får ni i samband med köpet ta kontakt med er bank och så kommer de att guida er rätt!

Hoppas att du fick svar på din fråga, ring oss gärna om någonting var oklart eller om du behöver någon mer hjälp med din situation!

Du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Anton Walfridsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll