Angående bostaden vid separation

Min sambo och jag skulle separera men hittade tillbaka innan jag flyttade ut. Vi har två barn tillsammans och har köpt bostaden tillsammans.

Min sambo vill för att känna sig trygg (jag tog steget att separera) göra en bodelning där han köper ut mig från huset. Jag har bett honom att inte köpa ut mig men han kan inte tänka sig annat.

Hur fungerar det när jag aldrig flyttat ut ur huset om tanken inte är att jag ska det heller. Vi är ju ett par igen. Vad gäller om vi iallafall går isär om 2 år eller mer?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I och med att det rör sig om samboskap blir sambolagen tillämplig, lagrum som hänvisas till nedan går att finna under nu infogad länk.

Bodelning för sambor
Huvudregeln när det gäller samboskap är att bodelning ska ske avseende samboegendom om någon av er påkallar detta. Bodelningen ska påkallas inom ett år frön det att samboförhållandet upphör och innebär att all samboegendom ska delas lika mellan er. Detta framgår av 8 § samboL.

Vad utgör samboegendom?
Bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk utgör samboegendom, se 3 § SamboL. I ert fall förstår jag det som att bostaden införskaffats för gemensamt bruk då ni köpte den tillsammans. Jag kan passa på att tillägga att det i 5 § framgår att gemensam bostad kan vara en som införskaffats för gemensamt bruk men som endast en av er äger.

Så om det enda som sker är att han köper ut dig trots att ni alltid bott tillsammans i bostaden kan jag inte se att det skulle få en annan utgång än att bostaden ändå kommer att ingå i en eventuell bodelning.

Samboavtal
Vill ni undvika att bostaden dras in i en eventuell bodelning kan ett samboavtal upprättas. Ni kan då besluta att viss egendom inte ska ingå vid en framtida bodelning, se 9 § samboL.

Den samboegendom som inte regleras i avtalet ska delas lika enligt sambolagen. För hjälp med upprättande av samboavtal hos lawline, se här.

Jag hoppas att detta ger svar, du är annars välkommen med ytterligare frågor!


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning