Ang. sambo och gemensam bostad

Vi skall köpa en bostadrätt till vår son och sambo. Vi kommer att äga huvuddelen och de 1/10-del var. Sambolagen gör väl inte att sonens sambo vid en separation kan kräva större del än 1/10-del?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Då jag utgår ifrån att bostadsrätten ska köpas till de som gemensam bostad och att de kommer flytta in i bostadsrätten samtidigt, så skulle jag rekommendera att de upprättar ett samboavtal redan innan flytten, 9 § sambolagen. Samboavtalet kan de upprätta antingen på egen hand eller genom att kontakta en jurist på bl.a. Familjens jurist (www.familjensjurist.se)  som kan hjälpa de upprätta ett sådant avtal.

När de upprättar ett samboavtal kan de skriva in dels att er sons sambo endast äger rätt att få ut sin insats i bostaden, dvs. 10 % av marknadsvärdet på bostaden efter avräkning på mäklararvoden etc, dels för de renoveringskostnader som hon har stått för under tiden för samborelationen. Genom att upprätta ett samboavtal med innehåll av föregående mening skapar man trygghet för båda parter, och förebygga eventuella diskussioner om vem som äger rätt till bostaden.

Det är dessutom väsentligt att ni har i åtanke att det inte spelar någon roll vem som äger bostaden, sambon får besittning till bostaden när de flyttar in tillsammans, varför hon kulle kunna kräva att få ta över den när och om samboförhållandet tar slut, se 22 § sambolagen. 

För mer information, gå in på bifogad länk. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030376.htm

Hoppas att ni har fått svar på er fråga. Har ni följdfrågor i ärendet, eller andra juridiska frågeställningar, är ni mer än välkomna att kontakta oss igen.

Bästa hälsningar,

Essie MalkocRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning