Ändring/tillägg i befintligt testamente

Hej

Jag har ett befintligt skriftligt testamente som upprättades av jurist som är juridiskt korrekt bevittnat av två vittnen.

Kan jag på originalet göra ändringar med kulspetspenna själv och sedan skriva under och få det bevittnat på nytt?

Med vänlig hälsning


Lawline svarar

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga hinder att i ett redan befintligt testamente göra tillägg, så länge dessa uppfyller formkraven för ett formenligt testamente, 10 kap. 6 § ärvdabalken. Detta innebär att ändringarna måste vara skriftliga, undertecknat samt bevittnat av två vittnen som är medvetna om att det är ett testamente de bevittnar,10 kap. 1 § samt 10 kap. 4 § ärvdabalken.

För att undvika en eventuell framtida tvist är det dock i mitt tycke bättre att upprätta ett nytt testamente och riva det nu gällande testamentet

Med vänliga hälsningar,

Jakob MelanderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning