Ändring i vårdnaden och umgänge

2021-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej igenTack för erat svar det hjälpte mig väldigt mycket, dock så undrar jag nu vad gör jag om rätten till och med ger vårdnaden till pappan även om han misshandlade mig som gravid i 7 e månaden blev dömd och gick aldrig 1 år hos psykolog vilket var hans dom. Och han fick vårdnaden för han hade bostad och jag bode i annan stad. Vem ska jag vända mig till då? Polisen vet om detta socialen vet om detta. Barnet vill träffa mig men får inte för pappan rätten kommer inte hjälpa mig häller. Vad gör jag då?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det så att tingsrätten ger pappan vårdnaden kan du överklaga domen till hovrätten inom tre veckor från det att domen meddelades, för att domen ska kunna överklagas krävs det att du har fått ett beviljat prövningstillstånd (50 kap. 1, 7 a §§ rättegångsbalken). Skulle det i framtiden föreligga förändrade omständigheter kan du hos rätten begära om att få vårdnadsfrågan prövad igen.

Barnet ska som huvudregel ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Är pappan boendeförälder med vårdnaden ensam och det inte finns något umgänge reglerat kan du begära om att få umgänget fastställt i en dom. Rätten kommer att ta hänsyn till barnets vilja i umgängesfrågan med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 b § föräldrabalken). Om inte barnets bästa talar emot ska du i vart fall få umgänge med barnet, oavsett om du inte tilldelas vårdnaden. Exakt hur umgänget ser ut beslutas beroende på din enskilda situation. Du och pappan kan även om ni mot förmodan skulle kunna komma överens i frågan få umgänget fastställt i ett avtal, avtalet får samma rättsverkan som en dom om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Familjerätten kan via samarbetssamtal hjälpa er att komma överens i frågan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (871)
2021-10-18 Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern
2021-09-30 Vad gäller avseende umgänge och vårdnad?

Alla besvarade frågor (96494)