Ändring i testamente

Min mor köpte en bostadsrätt där jag stod för kontantinsatsen och eventuell amortering fram tills bostaden säljs.

Jag har tre syskon, så mamma och jag vill skriva ett testamente som reglerar min rätt till bostaden vid bortgång.

Vilket är det bästa eller enklaste sättet att göra det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline,

Jag tolkar det som att din mor står som ägare till bostadsrätten och att du i själva verket har finansierat den med egna medel. Vem av er som bor i bostadsrätten framgår inte av din fråga. Jag kommer i mitt svar att utgå från att ni vill skriva ett testamente i händelse av din mors död.

Din mor kan innan sin död välja att ge bort bostaden till dig. Det finns en presumtion om förskott på arv i ärvdabalken (här benämnd ÄB); i 6 kap. 1 § ÄB anges att vad din mor gett dig under sin livstid presumeras (antas) vara ett förskott på arv och ska avräknas på din lott, i händelse av hennes död. Denna presumtion kan brytas i och med att arvlåtaren, din mor, ger uttryck för att hennes vilja inte var att bostaden skulle ingå i din andel av hennes kvarlåtenskap. För att undvika bevissvårigheter är det kanske lättast att reglera detta i testamentet, men även muntliga och skriftliga överenskommelser är giltiga; dock måste arvlåtarens vilja gå att utröna.

Det enklaste skulle alltså kunna vara att reglera ägarförhållandena, dvs. att bostaden skrivs över på dig redan innan hennes frånfälle. Är det hon som för närvarande bor i bostadsrätten kan det möjligen vara mer besvärligt. Din mor kan också ha möjlighet att låta en större del av kvarlåtenskapen tillfalla dig genom testamente (läs mer om arvslott och laglott här) utan att det inskränker övriga särkullbarns (dina syskon) rätt till laglott, beroende på hur stora tillgångar hon har i övrigt.

Återkom gärna om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén LindqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”