Ändring i schema utan förvarning

Hej!

Jag jobbar inom åkeribranschen, när jag började min anställning för 12 år sedan jobbade jag skift både dag och natt. Dom senaste 8,5 åren har jag endast jobbat dag, vissa arbetspass jobbar jag fm och börjar strax före 5 och vissa pass jobbar jag längst till 18:15. Nu när det blir sommar vill dom sommaranpassa och då har jag fått en lapp med schema ändring som innebär att jag ska jobba natt i 6 veckor, har dom rätt genom sin arbetslednings rätt att ändra mitt schema från dagjobb till natt jobb utan att ens föra en dialog med mig? Har själv läst lite arbetsrätt och enligt min lärare då kan man inte göra en sådan stor förändring från dag till natt utan att förhandla med arbetstagaren, eller har jag missuppfattat min lärare?

Lawline svarar

Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Genom att göra en omfattande ändring i ditt schema kan likställas som en föreningsrättskränkning. Detta regelras i Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)

Vilka omfattas av MBL?
Lagen omfattar den som likställs som en arbetstagare hos en arbetsgivare, begreppet arbetstagare är ganska brett men i huvudsak gäller det att det arbete du utför ska vara för arbetsgivarens räkning (1§ MBL). Utifrån omständigheterna i din fråga verkar det som du har en arbetstagarroll hos din arbetsgivare och därför borde du då omfattas av MBL.

Föreningsrättskränkning
Föreningsrätten ska lämnas okränkt, detta innebär att din arbetsgivaren inte får vidta några åtgärder som innebär att du som arbetstagare lider skada för att din föreningsrätt som arbetstagare har inskränkt (8§ MBL). Skada i detta fall betyder att du som arbetstagare utsätts för en påtaglig olägenhet, som i ditt fall en omfattande schema ändring utan en förhandling om ändringar i ditt anställningsförhållande.

Åtgärd
Bevisbördan i tvister angående kränkning av föreningsrätten framgår av praxis från arbetsdomstolen. Arbetstagaren ska visa sannolika skäl att det har skett en kränkning av föreningsrätten medans arbetsgivaren ska styrka att det funnits skälig orsak till ändring i schemat utan en förhandling. Beviskravens innerbörd medför att du som arbetstagare har lägre beviskrav att visa att det har skett en kräkning av föreningsrätten än arbetsgivaren. Utifrån sakomständigheterna i din fråga har det troligtvis skett en inskränkning i din föreningsrätt vilket medför att du har rätt till skadestånd enligt MBL. Skadestånd kan ersättas på två olika nivåer, dels allmänt skadestånd enligt 54§ dels ekonomisk skadestånd enligt 55§ dock är det svårt att svara på rak arm vilket skadestånd du kan ha rätt till.

Slutsats
Om du är medlem i en arbetstagarorganisation (facket) skulle jag rekommendera dig att kontakta dem för att få vidare råd hur man går till väga för att för att föra din talan vidare mot din arbetsgivare. Om du inte är medlem i facket skulle jag rekommendera dig att kontakta våra verksamma jurister här på Lawline för att få vidare råd om hur du ska föra talan vidare mot din arbetsgivare.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Hugo WimbyRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Fackförening ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo