Ändring i boende, umgänge och vårdnad

2021-04-27 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en vän som ska flytta från sitt Ex då han är aggressiv mot henne och även haft problem med droger, problemet är att dom har ett barn på 2år och har gemensam vårdnad, hon vill ju flytta med sonen till hennes nya adress som ligger 6 mil från den gamla, då hon inte hittat lägenhet närmare och måste flytta för hennes egen säkerhet och sonens. Men han godkänner inte adress bytet, hon vill ju vara boende förälder då hon inte litar riktigt på pappan, och tycker att det är bäst att sonen bor hos henne mest och hos pappan varannan helg om han är drogfri. Hon vill inte separera pappan och sonen, men vill samtidigt inte att han ska förbli boendeförälder och hon umgänges förälder för att hon måste flytta. Hur ska man lösa detta? Tack för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så undrar du vilka möjligheter som finns att din vän blir boendeförälder, men att hennes ex fortfarande ska få ha visst umgänge med sonen varannan vecka. Jag kommer nedan att redogöra för vilka alternativ som finns.

Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB).

Huvudregeln är alltid att barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut som rör barnets vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2a § FB).

Ändring i barnets boende och umgänge

När man beslutar om barnets boende så finns det två alternativ; antingen att föräldrarna själva avtalar om var barnet ska bo eller att domstolen bestämmer var barnet ska bo (6 kap. 14a § FB). Föräldrarna får också avtala om umgänget med barnet, eller lämna över den frågan till domstolen (6 kap. 15a § FB). Om föräldrarna vill undvika att gå till domstol kan de först få hjälp med samarbetssamtal genom kommunen där de bor för att försöka uppnå en överenskommelse (6 kap. 18 § FB, 5 kap. 3 § SoL).

Finns det förutsättningar för föräldrarna att komma överens om barnets boende och umgänge så är detta i många fall också det bästa för barnet. Men som jag tolkar din fråga så har den vän och exet svårt att komma överens om vem deras son ska bo hos. Därmed blir det andra alternativet att ansöka hos domstolen om ändring i boendet. Det är svårt för mig att göra en bedömning av vad domstolen skulle komma fram till, men de kommer att utgå från vad domstolen bedömer är det bästa för barnet. Men med tanke på att exet haft problem med droger och varit aggressiv mot din vän så är min bedömning att det pekar på att det är lämpligare för barnet att bo hos sin mamma. Jag ser inte att det är ett problem att din vän ska flytta 6 mil bort från sitt ex, framförallt inte eftersom barnet bara är två år gammal och troligen inte har speciellt starka sociala anknytningar till där han bor just nu. Ett barn som går i skolan har ofta en starkare anknytning till den platsen där de redan bor och en sådan sak skulle kunna tala för att barnet inte skulle flytta. Men för ett barn på två år ser jag inte att detta skulle påverka bedömningen.

Ansök om ensam vårdnad

Det andra alternativet är att ansöka om ensam vårdnad (6 kap. 5 § FB). Föräldrarna har även här alternativet att avtala om vem som ska ha vårdnaden (6 kap. 6 § FB). Om det blir upp till domstolen att bedöma vem som ska få vårdnaden så kommer de utgå från vad som är bäst för barnet. Utgångspunkten är att de kommer döma ut ensam vårdnad om någon av föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad. Om det skulle vara så att en av föräldrarna gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen av barnet så att det finns en risk för bestående fara för barnets hälsa eller utveckling så ska den andra föräldern få ensam vårdnad (6 kap. 7 § FB). Du skriver att din väns ex är aggressiv och har haft problem med droger. Det är svårt för mig att veta säkert vad domstolen skulle komma fram till eftersom jag inte har alla omständigheter. Men min bedömning är att din vän skulle ha goda möjligheter att få vårdnaden eftersom exet har haft drogproblem och kan bli aggressiv. Om detta medför risker för barnets säkerhet så bör din vän kunna få ensam vårdnad om sin son. Hennes ex kan ändå få rätt till umgänge med sin son (6 kap. 15 § FB).

Hur ska man lösa detta?

Mitt råd är att föräldrarna först ska försöka komma överens om boendet och umgänget. Ett förslag är att gå på samarbetssamtal som kommunen där ni bor är skyldiga att erbjuda. Om föräldrarna ändå inte kan komma överens blir nästa steg att lämna in en ansökan till tingsrätten om ändring i boendet och umgänget, samt eventuellt även om ändring i vårdnaden.

Mitt råd är att kontakta en jurist för att få hjälp och stöd under processen. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96586)