Ändring av yrkande i hovrätt

2016-10-12 i Domstol
FRÅGA
Kan man ändra sitt yrkande som framställts i överklagan till Hovrätt och som Hovrätten tagit upp innan eller under huvudförhandling?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De regler som beskriver hur domstolsprocessen i allmän domstol, alltså tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen, går till hittar du huvudsakligen i Rättegångsbalken som förkortas RB.

Fastställelsetalan = Yrkande om att ett visst rättsförhållande, till exempel skadeståndsskyldighet för motparten, ska fastställas av domstolen.

Fullgörelsetalan = Yrkande om att motparten ska förpliktigas att göra, alternativt avstå från att göra, något. Domen utgör i detta fallet en exekutionstitel, detta innebär att kronofogdemyndigheten kan hjälpa till med att genomföra det som står i domen.

Det är inte tillåtet att i hovrätt yrka fastställelse, exempelvis om du i tingsrätten har väckt en fullgörelsetalan om att motparten ska betala hyra till dig och du nu vill lägga till ett yrkande om att rätten ska fastställa att det finns ett hyresförhållande.

Det är inte heller tillåtet att i hovrätt yrka ränta eller annan tilläggsförpliktelse som följer av huvudförpliktelsen om det stödjer sig på väsentligen samma grund, exempel på annan tilläggsförpliktelse är exempelvis skadestånd för en ytterligare skada som följer av den skadeståndsgrundande handling talan väckts om.

Det som däremot går att yrka i hovrätten är annan fullgörelse än den ursprungliga. Säg att du har yrkat att en person ska lämna ut en viss bil till dig och bilen sedermera har förstörts eller försvunnit, då kan du få ändra ditt yrkande till att avse ersättning för bilens värde istället. Detta kräver dock att denna bil har förstörts under själva rättegången alternativt att du först under rättegången fick reda på detta. Detta framgår av RB 13:3

Du kan enligt RB 13:4 2st framställa detta nya yrkande antingen skriftligen eller under en huvudförhandling i hovrätten.

Det ska också tilläggas att enligt RB 50:25 3st så tillåts inte nya omständigheter och bevis som hade kunnat läggas fram redan i tingsrätten. Det krävs en giltig ursäkt för att detta ska få läggas fram först i hovrätten. Detta kan göra att det blir svårt att nå framgång med det nya yrkandet även om detta tillåts.

Sammanfattningsvis blir svaret att det beror på vad det rör sig om för ändring av yrkandet och under vilka omständigheter det framställs. Hoppas detta hjälpte dig en bit på vägen!

Vänligen,

Christian Sörqvist
Fick du svar på din fråga?