Ändring av vårdnaden

2017-01-02 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Min syster är gift med en alkoholist och de har ett barn på 20 månader. Min svåger har blivit sämre i sitt missbruk och min syster vill separera. De var gifta när de fick sitt barn, så de har gemensam vårdnad. Min svåger får missbruksvård via öppenvård på Beroendemottagning. De bor på annan ort och nu vill min syster ta med barnet och flytta hem för att bo närmare mig och våra föräldrar och ha ensam vårdnad om barnet. Hur kan vi gå tillväga för att hon ska få ensam vårdnad? Som det är nu så kan hon ju inte flytta hem för att få stöd av oss eftersom de har gemensam vårdnad. Tacksam för svar! Mvh Orolig syster
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt Föräldrabalken (FB) stadgas att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna, och man vill få ändring i detta, ska man ansöka om ändring av vårdnaden hos rätten (FB 6:5). Föräldrar kan även avtala om vårdnad (FB 6:6) och lämna in detta för godkännande hos socialnämnden.

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska särskilt beaktas om det finns risk att barnet far illa (FB 6:2a).

Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden (FB 6:7).

Av vad du föreskrivit finns det en stor möjlighet att din syster får ensam vårdnad, om ovanstående påståenden stämmer. Den enklaste lösningen är att registrera ett avtal hos socialnämnden då en domstolsprocess om vårdnad kan vara under en tid. Vid det fall avtal ej är möjligt, ansöks om ändring av vårdnaden vid närmaster domstol.

Hoppas svaret hjälpte dig, och ha en fortsatt trevlig dag

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (852)
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?
2021-07-16 Who gets custody of newborn when not married?
2021-07-15 Full vårdnad över barn

Alla besvarade frågor (94334)