Ändring av vårdnad på grund av förälders försummelse

2017-09-08 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej. Min nuvarande sambo har barn med sitt ex. exet (pappan) har misshandlat alla sina tjejer, och står inför en rättegång om misshandel mot min sambo.och pappan har även misshandlat mig (ringa misshandel), vilket har polisanmälts. och han har setat i fängelse för kvinnomisshandel. hur stor chans är det att få ensam vårdnad för mamman? hur mycket kan man begränsa umgängesrätten med pappan?det har inte framkommit att han slår barnen, men skrik och humör. och våld mot medmänniskor och djur. men hittills har vi inga bevis för att barnen har blivit utsatta för våld. vi märker bara hur barnen är kuvade av pappan. vi är oroliga för att barnens pappa står utanför våran dörr/fönster, vi har ångest över vad han kan hitta på. vi kommer ansöka om besöksförbud. Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Gällande rätt
Som utgångspunkt vad gäller alla beslut om ett barn ska "barnets bästa" beaktas. Vid en bedömning av vad som är barnets bästa tar man enligt 6 kapitlet 2 a § föräldrabalken (FB) särskilt hänsyn till:
1. Risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa.
2. Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Enligt 6 kapitlet 7 § FB kan en förälder bli av med vårdnaden av barnet om han eller hon som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling.

Min bedömning
Med beaktande av ovanstående lagrum och den bakgrund du har givit mig, finns det en chans för din sambo att anförtros ensam vårdnad. Hur stor chansen är kan jag tyvärr inte svara på då det är upp till domstol att avgöra.

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?