Ändring av vårdnad och umgänge med en vårdnadshavare som bor i ett annat land

2018-10-12 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag har en dotter på 6 år med min ex sambo som är norsk. Vi separerade när hon var 1,5 år, då valde han att flytta tillbaka till Norge (10 mil ifrån där jag och dottern bor). Sedan dess har kontakten från "pappan" (vilket hon inte kallar honom) varit VÄLDIGT oregelbunden.. utgångspunkten var att hon skulle vara hos han varannan helg vilket bara fungerade ett par månader, umgänget blev allt glesare till slut ville hon inte träffa honnom. Januari 2017 började vi gå på samarbetssamtal, vi började åter igen med att hon skulle vara hos han varannan helg,vilket bara fungerade under mars-april sedan blev det allt glesare mellan umgängestillfällena (2 dagar i juni och en helg i september 2017) i januari 2018 ringer han plötsligt (utan att ha pratat med henne sedan september 2017) och ville att hon skulle komma och vara hos honom den kommande helgen men jag tyckte att kontakten mellan dom skulle vara mer regelbunden innan övernattning var aktuellt igen(det tyckte inte han). Under 2018 har dom träffats 2gg dagtid och talat i telefon med varandra ca 7gg. Det är jag som sköter allt som har med vårdnad att göra, skola, läkarbesök, vab, ALLT! Det finns inget engagemang från hans sida. Skolan har inte en aning om vem han är (hon går i första klass). Sista månaden har han börjat höra av sig då jag har beviljats underhållsstöd via Norge,nu vill han ha umgänge med henne igen för att sänka den kostnaden. Kan jag få ensam vårdad i hans bristande intresse för henne? (Han motsätter sig det).
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om vårdnad av barn regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB)

Ändring av vårdnad
Om ett barn står under vårdnaden av båda föräldrarna och om den ena föräldern vill att ensam vårdnad ska domstolen pröva om ni ska fortsätta ha gemensam vårdnad eller om det ska ske en ändring av vårdnaden (6 kap. 5 § första stycket FB). Vid bedömningen av vårdnaden ska domstolen ta hänsyn till ett antal omständigheter som din och pappans samarbetsförmåga, barnets bästa och barnets vilja (6 kap. 5 § andra stycket FB och 6 kap. 2 a § FB)

Barnets bästa
Inom svensk barnrätt är barnets bästa den viktigaste principen i beslutsfattandet. Det innebär att barnets bästa alltid ska vara avgörande när det gäller frågor om barn. Vid bedömningen om vad är bäst för barnet ska domstolen ta särskild hänsyn till risken för att barnet far illa, barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och barnets vilja (6 kap. 2 a § FB).

Barnets behovs av en nära och god relation till båda föräldrarna brukar väga mot barnets behov av kontinuitet och stabilitet i sin tillvaro, vilket kallas för kontinuitetsprincipen. Kontinuitetsprincipen bygger på tanken att en överflyttning av ett barn till en ny främmande miljö kan vara till skada för barnets utveckling och att barnet därför inte i onödan ska tvingas att flytta.

Slutsats om vårdnad
Med hänsyn till att din dotter har nästan bara bott hos dig och går i skolan samt har läkare i ditt närområde talar detta starkt för att du kan få ensam vårdnad. Rätten måste dock göra en helhetsbedömning av detta med hänsyn till barnets bästa.

Umgänge
Bara för att du dock får ensam vårdnad utesluter det inte barnet har rätt till umgänge med sin pappa. Barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt (6 kap. 15 § FB). Det är barnets intressen och behov som är avgörande till hur umgänget ska utformas. Bedömningen ska göras mot bakgrund av barnets bästa (6 kap. 2 a § FB) Det kan vara värt att nämnda att det inte finns någon plikt för barnet att umgås med den föräldern. Pappa kan dock även föra talan om att rätten ska besluta umgänge mellan barnet och honom. (6 kap. 15a § FB)

Slutsats om umgänge
Det är svårt att kunna dra en slutsats om umgängesfrågan. Med hänsyn till att du och pappan bor så långt ifrån varandra och att ni tidigare har försökt att lösa umgänget trots det och att det inte har funkat talar det för att umgänget inte bör vara så frekvent. I så fall kan det vara bättre att umgänget ska ske på telefon eller liknande. I likhet med den tidigare slutsatsen får rätten göra en helhetsbedömning av detta. Här kommer rätten främst utgå från kontinuitetsprincipen. Det tillför barnet inte stabilitet att ha oregelbundet umgänge med sin pappa vare sig genom besök i Norge eller på telefon.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis talar de omständigheter som du har angett i frågan för att rätten troligtvis kommer att döma till fördel, vilket innebär att du kan få ensam vårdnad. Men som sagt ska det göras mot bakgrund av en helhetsbedömning av omständigheter som jag bl.a. inte har fått del av. Samma gäller även vid umgängesfrågan. Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en jurist. Om du vill ha annan rådgivning hos oss är telefonrådgivning ett alternativ. Telefonnumret till vår telefonrådgivning är följande: 08-533 300 04.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Susanne Zahawi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1157)
2019-04-24 Underhållsbidrag till sambos barn
2019-04-20 Kan vårdnadshavare flytta barn utan faderns samtycke?
2019-04-15 Får en vårdnadshavare neka sitt barn att besöka den adress där denne är folkbokförd?
2019-04-13 Kan en vårdnadshavare flytta med barnet till annan ort?

Alla besvarade frågor (68195)