Ändring av vårdnad och boende vid flytt

Om barnen står skrivna på min adress i deras födelseort, där de vuxit upp och går på förskolan och så småningom skolan nästa år. Kan jag ansöka om ensam vårdnad eller i alla fall att de bor hos mig alltid förutom varannan helg om pappan väljer att flytta 6 mil härifrån? Alltså 12 mils pendling för barnen till förskola och skola hans vecka som det ser ut nu..

Hur ser mina odds ut?

Jag bor i stort hus där de har eget rum, barnens pappa flyttar in i en bostadsrätt på 106 kvm med hans nya tjej där barnen inte har egna rum och vad jag förstått det som på barnen, sover de på varsin madrass på golvet.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall vårdnaden och boendet kan ändras om pappan flyttar 6 mil från barnen. Vid domstolens ställningstagande av vårdnadsfrågan gör man en samlad bedömning med utgångspunkt i vad som är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Någon presumtion för gemensam vårdnad finns inte men om barnets tillvaro fungerar på ett rimligt sätt är utgångspunkten att vårdnaden bör vara gemensam. Några förhållanden som kan förutsätta ensam vårdnad är att föräldrarna har grova samarbetsproblem eller att en förälder är olämplig som vårdnadshavare på grund av till exempel ett missbruk.

En omständighet som en flytt på några mil är i normala fall inne tillräckligt för att ändra vårdnaden från gemensam till ensam vårdnad, med förutsättning att det inte föreligger några andra omständigheter som skulle förespråka en ensam vårdnad. Du kan vända dig till domstol om du ändå skulle vilja få en ändring av vårdnaden prövad, är du och den andra vårdnadshavaren överens kan ni även skriva ett avtal om en ändring av vårdnaden. Avtalet får då samma rättsverkan som en som (6 kap. 5,6 § § föräldrabalken).

Likaså kan du vända dig till domstol eller avtala om barnets boende (6 kap. 14 a § föräldrabalken). Precis som vid vårdnadsmål är det avgörande för domstolens vid bedömningsfrågan av boendet vad som är förenligt med barnets bästa. Ett för stort avstånd mellan föräldrarnas bostadsorter kan vara en anledning till att växelvis boende inte är optimalt för barnet om det är ert nuvarande arrangemang. Om domstolen kommer ändra från växelvis boende till att barnet bor större delen hos dig på grund av ett avstånd på 6 mil är svårt att säga, går det att köra det avståndet på någon timme så att barnens skola och fritidsaktiviteter fungerar pekar det på att det växelvisa boendet ska bestå. Det avståndet behöver således inte ensamt föranleda en ändring av boendet men även här kommer man att göra en samlad bedömning utifrån alla omständigheter i just ditt fall vid bedömningen av frågan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria RuzbarskyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000