Ändring av vårdnad, boende och umgänge.

2020-10-22 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag är boende förälder och pappan är umgänges förälder. Jag skulle vilja flytta upp till min familj ca 80mil. Funderar på hur jag ska kunna göra detta!?Barnen skulle kunna bo kvar här om dem vill med sin pappa och åka till mig på lov osv eller om dem vill följa med. Hur går jag tillväga för att ändra beslutet. Om jag och pappan är överens. Vi vill båda barnens bästa
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att ni har gemensam vårdnad varvid barnen bor hos dig och umgås med den andra föräldern, och att ni kommit överens om att ändra på detta och du därför undrar hur du ska gå tillväga vad gäller att ändra/upphäva det tidigare beslutet.

Vid gemensam vårdad ska beslut som rör barnets personliga angelägenheter tas av föräldrarna gemensamt (6:13 FB). Eftersom både du och barnens pappa redan är överens om ändringen vad gäller boendet och umgänget räcker det med att ni sinsemellan avtalar om detta skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 14 a § FB och 6 kap. 15 a § FB). Detta kommer att ersätta den tidigare överenskommelse som funnits. Om ni mot förmodan inte skulle komma överens kan du vända dig till domstolen för en ny prövning. Ifall domstolen anser att ändringen vore bättre för barnet finns det en möjlighet att de fastställer ändringen som du vill uppnå. Bra att komma ihåg här är att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut kring vårdnad, boende och umgänge (6:2 a FB).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?