Ändring av vårdnad

2017-09-08 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, jag har en kompis som har ett barn på snart 11 månader. Hon och hennes sambo har varit tillsammans i över 5 år och bor tillsammans sen 1 år tillbaka. Dom har delad vårdnad om deras barn och har haft sen barnet föddes. Hennes sambo och pappa till hennes barn har nu blivit tagit för att han tagit droger och hon är rädd att hon ska bli av med hennes barn pga vad han har gjort. Kommer hon få ensam vårdnad eller kommer socialen omhändertag barnet? Hon har ju inte brutit på laget på något sätt.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Gällande rätt
Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Enligt 6 kapitlet 2 a § föräldrabalken (FB) ska man vid en bedömning av vad som är bäst för barnet särskilt fästa avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna och man vill få ändring i vårdnad har rätten möjlighet att anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Rätten ska då fästa särskild vikt vid föräldrarnas möjligheter att samarbeta i frågor som rör barnet. Detta följer av 6 kapitlet 5 § FB.

Enligt 6 kapitlet 7 § FB kan även ändring av vårdnad ske om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden.

Bedömning
Med beaktande av ovanstående lagrum kan alltså två tänkbara situationer uppstå, vilket resulterar i att mamman anförtros ensam vårdnad. Det är emellertid upp till domstolen att avgöra om ändring av vårdnaden bör och ska ske. Antingen sker det genom att:
1. Mamman till barnet ansöker om att få ändring i vårdnaden och domstolen därmed bedömer att hon ska få ensam vårdnad.
2. Pappan till barnet blir av med vårdnaden på grund av brist i omsorgen om barnet och mamman anförtros därmed ensam vårdnad.

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?