Ändring av vårdnad.

Hej. Min dotter har varit i familjehem sedan hon vart 11 månader. Jag blev sjuk utmattningsdepression och pappan kunde ensam inte sköta barnet. Dottern är idag 6år och nu har soc bestämt sej för att ansöka om att dotterns farmor nu ska få vårdnaden om dottern. Jag har gått med på saken, men undrar nu om jag kan begära vårdnade tillbaka till mej (mamma) om jag känner och märke att dottern inte vill eller har det bra hos sin farmor soc sa till mej att jag kan lämna ine en stämning till tinget om detta men att det ska mycket till för att det ska gå igenom. Jag önskar ett bra svar på detta.

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga.

Jag antar ur de omständigheter du nämner att dotterns farmor ska utses som särskilt förordnad vårdnadshavare. Ändring av sådan vårdnad regleras i föräldrabalkens 6 kap. 10§ där det föreskrivs att om barnet står under vårdnad av en särskilt förordnad vårdnadshavare så kan barnets förälder/rar ansöka om att rätten ska förordna vården till dem gemensamt eller en av dem. Frågan om vårdnad enligt 10§ tas upp i domstol i den ort där barnet har sin hemvist. 6 kap. 17§ föräldrabalken. 

Du har således en möjlighet att, såsom socialnämnden påkallat, genom ansökan hos domstol få vårdnaden överförd till dig. Vid en sådan bedömning ska barnets bästa stå i fokus där bland annat barnets behov av en trygg uppväxt, men också närhet till föräldrar ska premieras. Även barnets egna önskemål kan i anledning av stigande ålder och mognad beaktas. 6 kap. 2a§ föräldrabalken. I den mån du skulle uppleva att dottern inte trivs med rådande vårdnadssituation är detta således omständigheter som talar för en ändring i vårdnaden.

Vänligen,

Christopher EscalanteRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000