Ändring av umgänget

2020-12-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag försöker hjälpa en person i min närhet (X) kring en vårdnadstvist. X har ett juridiskt ombud men ombudet är lite svårt att få tag i & vi är inte säkra på hur mycket rådgivning X kan förvänta sig av ombudet - därav varför jag vänder mig hit. Tvisten rör umgänge med X:s barn, som bor i en annan stad. X har nu ställts inför ett val från ombudet - att åka till staden Y gånger i månaden för umgänge, eller att barnet kommer till X:s stad vid ledighet. X vill fatta ett informerat beslut. Under de omständigheter som råder just nu har hen mycket svårt att åka till barnets stad Y gånger i månaden, varför hen lutar mot att välja det senare alternativet. Samtidigt finns det ett avlägset hopp om att situationen ska förändras & att X då kommer kunna besöka barnet oftare. Det hen undrar är - det beslut hen fattar nu, är det satt i sten sedan? Finns det möjlighet att "ompröva" umgänget i rätten längre fram (kanske om 1 år), om omständigheterna ser bättre ut då? Förstår jag det rätt att det går att ändra beslutet om båda parter är överens (genom socialnämnden), men att det kan vara svårt för tingsrätten att fatta ett nytt beslut om målet redan varit uppe...? X tror att förälder#2 kommer vilja hålla umgänget till ett minimum, varför hen tror att målet skulle behöva komma upp i rätten igen i sådana fall. Hur brukar det gå till i liknande fall? Har ni några råd till X, utifrån att hen vill kunna umgås tätare med sitt barn i framtiden men då omständigheterna inte tillåter det just nu?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett umgängesyrkande kan framställas när som helst, det här betyder att du i framtiden när förhållandena ändras kan begära ett utökat umgänge. Ett umgänge kan fastställas antingen genom ett så kallat umgängesavtal om föräldrarna är överens, eller genom att vända sig till domstol (6 kap. 15 a föräldrabalken). För att umgänget prövas på nytt krävs det ändrade omständigheter, har det gått en längre tid sedan domen och omständigheterna inte längre är samma talar det för att umgänget kan ändras.

Om umgänget kommer att utökas eller inte beslutas utefter vad som är bäst för barnet. Här kommer domstolen göra en utredning, men även barnets egna vilja tillmäts betydelse med beaktande av barnets mognad och ålder. Ju äldre barnet är, desto större vikt lägger kan vid barnets vilja (6 kap. 2 a föräldrabalken). Vid tolv års ålder brukar man tillmäta barnets vilja en stor betydelse i umgängesfrågor, men även yngre barns vilja beaktas i varierande grad utefter hur man anser att barnets mognad påverkar viljans betydelse. Endast i de fall där barnet är så pass litet att det saknar en egen uppfattning behöver domstolen inte ta någon hänsyn till vad barnet vill.

Det går alltså att få till en ändring i umgänget i framtiden om det her förflutit en längre tid sedan den föregående domen och omständigheterna har ändras. Har barnet vid den här tidpunkten blivit äldre och önskar att få umgås mer med en förälder kommer domstolen i sitt ställningstagande utefter barnets ålder ta hänsyn till vad barnet vill och reglera umgänget därefter.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1679)
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?
2021-04-15 Barns rätt till eget rum
2021-04-15 Kan jag hindra en vuxen person från att kontakta mitt barn?

Alla besvarade frågor (91294)