Ändring av testamente när ena testatorn är avliden

Hej!

Jag har en fråga kring ett testamente som mina föräldrar upprättade år 1991.

I detta testamente står det att vid bådas bortgång (de var gifta) så skall kvarlåtenskapen gå till mig. Om jag inte finns i livet skall kvarlåtenskapen gå till en av mina två söner. Mina föräldrar har alltså tagit bort en av mina söner i detta testamente, något som min mor, som idag är drygt 90 år, ångrar. Min far gick bort 1992.

När min mor går bort, kommer detta testamente upp igen då? Det finns omnämnt i bouppteckningen efter min far.

Om testamentet fortfarande är aktuellt - går det att ändra detta så att mina barn blir likställda?

Lawline svarar

Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!


Jag kommer börja med att gå igenom testamentet och en del grundläggande förutsättningar för att det ska vara giltigt och sen hur arvsfördelningen fungerar.


Testamentet
Giltighet
För att ett testamente ska vara giltigt enligt Ärvdabalken (ÄB) krävs det att
-Det är skriftligt och att det är bevittnat av 2 vittnen som båda är över 15 år
-Dessa 2 vittnen får inte vara psykiskt störda
-De måste båda närvara samtidigt
-De får inte vara släkt med arvlåtaren
-De får inte vara med i testamentet, och
-De måste veta att det är ett testamente de bevittnar

Om dessa krav inte skulle vara uppfyllda så kan du ogiltigförklara testamentet och då kan det inte bli aktuellt (ÄB 10 kap 1§ och 4 §).


Om du går bort innan din mor
Om du är det enda barnet så hade du ärvt dina föräldrar utan ett testamente. Det gör du eftersom du är deras barn (första arvsklassen) och är först i arvsordningen.


Dina söner ärver ifrån dig i egenskap av att de är dina barn (bröstarvingar). De tillhör, precis som du, den första arvsklassen (ÄB 2 kap 1 §). Att dina söner också tillhör första arvsklassen medför att de har rätt att träda in i din rätt att ärva om du har gått bort.


Om du går bort innan din mor så faller testamentet ut och då ärver den sonen som är kvar i testamentet allt. Men eftersom de tillhör första arvsklassen så har de rätt till en så kallad laglott (ÄB 7 kap 1 §). En laglott utgör halva arvslotten. En arvslott är den del som en arvinge ärver om det inte finns ett testamente. Arvslotten får man fram genom att dela arvet på antal arvingar. Så om det finns 2 arvingar så är deras arvslotter 50% var av arvet och deras laglotter är 25% av arvet.


Detta innebär att om du har gått bort innan din mor ska arvet delas på 2 och sen har den utelämnade sonen rätt till halva halvan. Så om arvet är en tårta med 12 bitar så är arvslotten 6 bitar och laglotten 3 bitar. För att sonen som blivit utesluten ska få sin laglott måste han bestrida testamentet inom 6 månader från dess att testamentet delgivits (ÄB 14 kap 5 § och 7 kap 3 §).


Om din mor går bort först
Om din mor går bort innan dig så ärver du allt precis i enlighet med testamentet.


När du sedan går bort spelar inte dina föräldrars testamente någon roll. Då ärver dina söner dig enligt reglerna i Ärvdabalken, eller enligt ett testamente du har upprättat.


Ändring av testamente
Återtagande av testamente
Ett testamente kan återkallas när som helst. Man ser då till den som testamenterats yttersta vilja (ÄB 10 kap 5 §). Detta fungerar för din mor men eftersom din far har gått bort och inte kan ändra sig så fungerar inte detta för hans del.


Eftersom din mor ärvt din far så får hans arv kvoteras. Den kvoterade delen är det som sonen som blivit borttestamenterad får bestrida och för att få ut sin laglott i din fars del.


För att exemplifiera
Din mor och din far hade en tårta med 12 bitar, 6 bitar var din mors och 6 bitar var din fars. Din fars 6 bitar tillföll din mor då hon ärvde i egenskap av maka. Av dessa 6 bitar är 3 bitar din laglott. Men om du inte finns i livet så ärver dina barn, deras laglotter är 1,5 bitar. Vilket betyder att dina söner ärver hälften av din mor, 3 bitar var, men den borttagna sonen ärver bara 1,5 bitar från din fars del (om han bestrider testamentet). Så den ena sonen ärver totalt 7,5 tårtbitar och den borttestamenterade ärver 4,5 tårtbitar.


Nytt testamente
Din mor kan upprätta ett nytt testamente där den borttagna sonen ärver allt från henne förutom den andra sonens laglott, så att fördelningen blir jämn. Då blir dina sönder likaställda i vad de får ut för arv.


Sammanfattning
Om din mor går bort innan dig så påverkar testamentet inte dina söners arvsrätt efter dig. Du ärver allt och när du går bort ärver dina söner hälften var av arvet efter dig.


Om du har gått bort innan din mor så gäller testamentet, den borttestamenterade sonen får då bestrida detta för att få ut sin laglott ifrån arvet.


Din mor kan ändra sig och ta tillbaka sin del av testamentet. Men för att det ska bli en jämn fördelning måste hon skriva ett nytt testamente där den ena sonen får sin laglott och den borttestamenterade sonen får resten av arvet.


Om det är så att testamentet är ogiltigt så kan det inte bli aktuellt.



Hoppas svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar

Malin WaldénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”