Ändring av testamente

2016-02-16 i Testamente
FRÅGA
Jag funderar på att skriva ett testamente där min make ärver mig med full ägande rätt (vi har inga gemensamma eller egna barn). Vad händer om min make går bort före mig? Kan jag då ändra mitt testamente?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 10 kap. 5 § Ärvdabalk (1958:637) (ÄB) (här) finns svaret på din fråga. Där står det att ett testamente blir utan verkan om det finns ett nytt formriktigt testamente, om testamentet förstörts eller om testator (alltså du) på annat sätt tydligt gett tillkänna att testamentet inte längre är uttryck för dennes (din) yttersta vilja.

Sammanfattningsvis kan du alltså skriva ett nytt testamente som uppfyller formkraven, förstöra testamentet eller ange att testamentet inte längre är uttryck för din vilja. Det sistnämnda kan ske genom att du ex. skriver på testamentet att det inte längre är uttryck för din vilja och att det därmed ska återkallas. Detta ska i sin tur bevittnas av två vittnen som sedan ska skriva under handlingen, 10 kap. 1 § ÄB (här).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2682)
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente

Alla besvarade frågor (86590)