Ändring av sysselsättningsgrad i avtal

2015-01-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Har en fråga gällande omvandling av heltidstjänst till deltid.Om detta är något som båda parter är överens om, genomförs det då bara en ändring av nuvarande anställningsavtal, eller måste man säga upp gamla avtalet och skriva ett nytt? Gäller i sådana fall uppsägningstid osv?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ett anställningsavtal kan inte ändras ensidigt av den ena parten, vilket följer av avtalsrättsliga principer om att ett avtal ska vara ett uttryck för samstämmiga viljeförklaringar. Därmed kan avtalet aldrig ändras av enbart arbetsgivaren utan arbetstagaren måste gå med på ändringen. Ingenting hindrar dock att arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om att anställningsavtalet ska ändras i något avseende. Ändringen kan ske genom muntlig överenskommelse eller genom konkludent handlande, trots att ett skriftligt avtal existerar sedan tidigare.

Det tidigare avtalet behöver inte sägas upp, utan ändringen kan ske inom ramen för nuvarande avtal. det kan dock vara en fördel att upprätta ett skriftligt dokument som bekräftar att en ny sysselsättningsgrad gäller eftersom det är fördelaktigt att ha ett skriftligt avtal om det i framtiden skulle uppstå en tvist.

Matilda Hellström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1746)
2020-06-30 Rätt till betald ledighet för en begravning
2020-06-30 Företrädesrätt till anställning - måste jag tacka ja?
2020-06-30 Ej utbetald lön
2020-06-29 Skyldig att betala tillbaka bruttobeloppet vid felaktig utbetald lön?

Alla besvarade frågor (81705)