FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 31/01/2015

Ändring av sysselsättningsgrad i avtal

Har en fråga gällande omvandling av heltidstjänst till deltid.

Om detta är något som båda parter är överens om, genomförs det då bara en ändring av nuvarande anställningsavtal, eller måste man säga upp gamla avtalet och skriva ett nytt? Gäller i sådana fall uppsägningstid osv?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Ett anställningsavtal kan inte ändras ensidigt av den ena parten, vilket följer av avtalsrättsliga principer om att ett avtal ska vara ett uttryck för samstämmiga viljeförklaringar. Därmed kan avtalet aldrig ändras av enbart arbetsgivaren utan arbetstagaren måste gå med på ändringen. Ingenting hindrar dock att arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om att anställningsavtalet ska ändras i något avseende. Ändringen kan ske genom muntlig överenskommelse eller genom konkludent handlande, trots att ett skriftligt avtal existerar sedan tidigare.

Det tidigare avtalet behöver inte sägas upp, utan ändringen kan ske inom ramen för nuvarande avtal. det kan dock vara en fördel att upprätta ett skriftligt dokument som bekräftar att en ny sysselsättningsgrad gäller eftersom det är fördelaktigt att ha ett skriftligt avtal om det i framtiden skulle uppstå en tvist.

Matilda HellströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000