FrågaPROCESSRÄTTDomstol12/05/2014

Ändring av stämningsansökan

Kan jag komplettera yrkandet i en stämningsansökan i efterhand men innan eller under muntlig förberedelse?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du hör av dig till oss på Lawline!

Enligt huvudregeln i 13 kap. 3§ rättegångsbalken (RB), så får en väckt talan aldrig ändras från dess utformning i stämningsansökan, varför en sådan förändring som är en ändring i lagens mening inte är tillåten, se https://lagen.nu/1942:740. Yrkandet skall i detalj motsvara det domslut du, som kärande, vill att domstolen skall meddela. Det finns dock undantag från huvudregeln om att en talan inte får ändras, se 13 kap. 3§ p.1-3 RB. Dock gäller att en ändring i sak aldrig får ske. 

Hoppas Du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning, 

Anes SabicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo