Ändring av personnummer och hot efter avlagt vittnesmål

2021-01-23 i Övriga brott
FRÅGA
Hur gör jag om jag vill byta personnummer på grund av att jag har vittnat i en rättegång och personer söker mig överallt om det nu går att byta mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ändring av personnummer

Byte av personnummer är endast möjligt vid ändring av uppgift om födelsetid eller kön. Det är således inte möjligt att byta personnummer av andra skäl. Du kan läsa mer om det här.

Övergrepp i rättssak

Om personen som söker dig använder våld eller hot om våld på grund av att du har avlagt ett vittnesmål kan denne dömas till övergrepp i rättssak. Detsamma gäller om personen med en annan gärning som medför lidande, skada eller olägenhet, eller med hot om en sådan gärning angriper dig på grund av ett avlagt vittnesmål (17 kap. 10 § Brottsbalken). Bestämmelsen förutsätter att personen i fråga vill hämnas på den som avlagt vittnesmålet.

Olaga hot

Den som hotar någon annan med en brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla den dennes egna eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid kan dömas för olaga hot (4 kap. 5 § Brottsbalken). Det uppställs krav på att hotet ska vara av allvarlig art och inte avse ett hot om ett lindrigt brott.

Detta gäller i ditt fall

Det är inte möjligt att byta personnummer om det inte är fråga om ändring av födelsetid eller kön. Det framgår inte i frågan huruvida personen som söker dig hotar dig eller på annat sätt medför exempelvis lidande, skada eller annan olägenhet. Skulle det vara så är det möjligt att anmäla personen eftersom sådana handlingar är kriminaliserade antingen som övergrepp i rättssak och/eller olaga hot.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (944)
2021-05-10 Sysselsättningsplikt på anstalt
2021-05-09 Barnpornografibrott
2021-05-09 ​Får man ha sin tjänstebatong i bilen då man inte är påväg till eller från tjänst?
2021-05-08 Får jag bjuda min nästan 20-åriga sambo på alkohol hemma?

Alla besvarade frågor (92130)