FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt24/10/2018

Ändring av namn utan förälders samtycke?

Mina barn har sin pappas efternamn enbart och inget mellannamn. Jag har nu ensam vårdnad om barnen och vill lägga till mitt efternamn för dem. Måste pappan ändå godkänna, trots att hans efternamn inte tas bort? Varför i så fall? Står det uttryckligen så i lagen, eller är det en tolkningsfråga? Jag vet att han måste godkänna om jag tar bort hans efternamn, men varför måste han det om hans namn är kvar tillsammans med mitt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Namnbyte regleras i namnlagen

Ett barn kan byta ut det efternamn som han eller hon fick vid födseln (5 § namnlagen). Huvudregeln är att eftersom du har ensam vårdnad krävs samtycke från barnets pappa. Undantag får dock göras. Samtycke från den andre föräldern krävs inte om en domstol finner att ett namnbyte vore förenligt med barnets bästa (6 § namnlagen).

Vad som är att anse vara barnets bästa varierar från fall till fall. Exempel på vad domstolen kan beakta vid bedömningen av om namnbytet är förenligt med barnets bästa är att barnet som utgångspunkt bör ha samma namn som den förälder som han eller hon växer upp med. Å andra sidan kan domstolen även beakta risken för att ett namnbyte skadar förhållandet mellan barnet och den andre föräldern. Denna risk behöver dock inte beaktas om den andre föräldern inte har rätt till umgänge med barnet. Dessutom kan domstolen ta hänsyn till om barnet själv uttrycker att han eller hon vill byta efternamn. Dessa bedömningsgrunder framgår av rättsfallet NJA 1990 s. 565.

Anledningen till att huvudregeln att samtycke krävs är aktuell trots att namnet endast läggs till är för att det fortfarande är att anse som en ändring av namn. Huruvida samtycke kommer behövas i just ditt fall kan jag inte svara på då jag inte har alla omständigheter. Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000