Ändring av inbördes testamente och gåva

Hej

Min farfar gick bort för några år sedan och nu har även min farmor gått bort. I deras gemensamma testamente står det att den som överlever den andra ska med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap och efter bådas bortgång ska kvarlåtenskapen tillfalla och fördelas lika mellan deras två barn (varav ena dog förra året) samt vi barnbarn. Efter farmors bortgång uppdagades det att hon skänkt Allt, tillgångar, fastigheter, lösöre, segelbåt, bankmedel, ja Allt till endast ett av barnbarnen. Gåvobrev är tydligen skrivet och det talas om att farmor även skrivit ett nytt testamente. Får man göra såhär? Har barn och vi övriga barnbarn inte rätt till vad som står skrivet i deras gemensamma testamente?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Praxis säger att i det här fallet har din farmor rätt att skriva ett nytt testamente eller ändra det inbördes. testamentet avseende det som kommer utgöra hennes kvarlåtenskap. Detta innebär att samma andel av hennes kvarlåtenskap som vid din farfars bortgång utgjorde arv efter honom i hennes tillgångar då ska nu fördelas enligt det ursprungliga inbördes testamentet.

Fri förfoganderätt inskränker din farmors rätt endast i avseende testamente. Hon får alltså ge bort allt i gåva. Denna gåva räknas då om inget annat anges i gåvobrevet som förskott på arv och avräknas barnbarnets arvslott nu när din farmors kvarlåtenskap ska fördelas, se 6:1 Ärvdabalken.

Även om finns ett nytt testamente har bröstarvingar (barn, barnbarn osv. i rakt nedstigande led) alltid rätt till sin laglott. Den utgör hälften av vad som skulle utgjort arvslotten om ett testamente inte funnits.7:1 Ärvdabalken. Om gåvan till ena barnbarnet kränker er andra bröstarvingars laglott kan ni begära att gåvan återgår, 7:4 Ärvdabalken. Det måste dock bedömas att gåvan är att likställa med testamente t.ex. om den getts när din farmor låg för döden eller om hon fått använda egendomen som sin egen fram till sin död.

Viktigt om ni vill klandra ett testamente är att ni inom sex månader från att man fått del av testamentet framställer sin talan till testamentstagaren eller väcker talan vid tingsrätt. Gällande gåvan är fristen ett år från din farmors avslutade boupptäckning.

Johanna GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000