Ändring av inbördes testamente efter den ena testatorns död

2019-03-31 i Testamente
FRÅGA
Min morbror och hans sambo skrev 9/9 2016 ett testamente där det står att den som överlever den andre ska erhålla den först avlidnes kvarlåtenskap med 'fri förfoganderätt'. När den andra av dem (makan) går bort ska resterande kvarlåtenskap fördelas enligt följande.1/2 till makens syster, hennes man och deras barn (jag) (med 1/3 vardera.)1/2 till makans syster och hennes två barn (med 1/3 vardera).Två dagar innan den sista av de två gick bort skrevs ett nytt testamente där hon upphäver sitt testamentariska förordnande och skriver till mig och mina föräldrar en legat på säg 10.000kr för att ha en summa, som vi ska dela på tre, medans hennes släktingar nu ska få ärva den större delen, säg 90.000kr.Har allt gått rätt till eller kan vi ta detta till domstol om så skulle behövas?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelserna om testamente och arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB), den hittar du här!

Ett inbördes testamente kan sägas vara ett avtal mellan de båda testatorerna (din morbror och hans sambo) om vad som ska hända med deras kvarlåtenskap. Vardera parten har emellertid rätt att ändra eller återkalla sitt testamentariska förordnande så länge det gäller hans eller hennes egendom enligt 10 kap. 5 § ÄB. Testator kan dock endast förfoga över den egendom som innehas med full äganderätt.

Skulle en återkallelse/ändring väsentligen rubba förutsättningarna för det ömsesidiga förordnandet i det inbördes testamentet går den som företagit ändringen miste om sin rätt enligt testamentet 10 kap. 7 § ÄB. Har en av testatorerna gjort ett förordnande till förmån för någon annan än den andre testatorn och den andra testatorn ändrar sitt förordnande i det inbördes testamentet uppkommer frågan om vilken verkan ändringen kan ha på den förstnämnda testators förordnande till förmån för någon annan (alltså vilken verkan ändringen/återkallelsen har på det förordnande som tillskrivits bl.a. dig av din morbror). En tillämpning av regeln blir främst aktuell i ett fall som ditt där båda testatorerna avlidit och det visar sig att den längst levande testatorn förordnat om kvarlåtenskapen genom ett nytt testamente.

Slutsats:

Allting har inte gått rätt till här. Din morbrors sambo har inte rätt att förfoga över den egendom som hon har ärvt av din morbror med fri förfoganderätt. Huruvida förutsättningarna är uppfyllda för att 10 kap. 7 § ÄB ska vara tillämplig är svårt att avgöra utan mer information kring hur mycket av kvarlåtenskapen från din morbrors sambo som kan härledas till arvet från din morbror. Mitt råd till er är att ta kontakt med en verksam jurist som kan titta närmare på omständigheterna och hjälpa er att föra en process. Det går att boka en tid med Lawlines juristbyrå genom att fylla i formuläret här.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2220)
2019-08-16 Testamentera till barnbarn
2019-08-15 Kan mina föräldrar göra så att min brors hustru inte ärver?
2019-08-13 Vad händer om bröstarvingen ignorerar testamentet?
2019-08-10 Kan syskonbarn klandra ett testamente?

Alla besvarade frågor (72058)