Ändring av hyra

Hej! Min hyresvärd har utan notifiering höjt månadshyran. Dessutom är den höjd retroaktivt. Jag undrar över mina rättigheter i denna situation.

I JB 54 § anges "Vill hyresvärden eller hyresgästen att hyresvillkoren skall ändras, skall han skriftligen meddela detta till motparten. Om överenskommelse inte kan träffas, har han rätt att hos hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren. Ansökan får göras tidigast en månad efter det att meddelandet lämnats till motparten." Vad innebär detta för min del? Betyder detta att om hyresvärden begär hyresökning retroaktivt from september, utan att ha meddelat hyresgästen om detta, måste man återgå till den ursprungliga hyran, meddela hyresgästen om ändring och en månad senare ansöka om ökning hos hyresnämnden, som antagligen beviljar en ökning vilket innebär att en hyresökning inte kan ske förrän minst påföljande månad?


Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Hyresavtal fungerar som andra avtal vilket innebär att de inte ensidigt kan ändras. Din hyresvärd kan därför inte höja hyran utan att du går med på det. Vissa andra regler gäller dock om förhandlingsordning finns för huset (jag utgår nedan ifrån att någon sådan inte finns då du inte angivit detta). Då du inte heller angivit något om att du godtagit en hyreshöjning tänkte jag förklara lite allmänt om hur höjning av hyra fungerar i dessa fall.

Frågor om hyra och liknande regleras i 12 kap. Jordabalken (JB). Enligt 12:54 JB ska hyresvärden, om denna vill att hyresvillkoren ska ändras (exempelvis storleken på hyran), skriftligen meddela hyresgästen om ändringen. Om hyresgästen inte går med på ändringen, det vill säga höjningen av hyran, kan hyresvärden ansöka om ändring av hyran hos hyresnämnden. En sådan ansökan hos hyresnämnden får göras tidigast en månad från att hyresgästen meddelats om att hyresvärden vill göra en ändring/höjning. I dessa fall, när ansökan hos hyresnämnden gjorts, är det alltså hyresnämnden som avgör om hyran får höjas eller inte. Tills hyresnämnden bestämt detta gäller den gamla hyran. Det innebär att du bara är skyldig att betala den gamla/ursprungliga hyran till dess att hyresnämnden bestämt något annat (hur länge det tar för hyresnämnden att fatta beslut varierar). När hyresnämnden avgör en sådan tvist ska hyran enligt 12:55 JB fastställas till ett skäligt belopp. Vid bedömning av skäligheten tillämpas den så kallade bruksvärdesregeln vilket innebär att hyran inte påtagligt får överstiga hyran för lägenheter vars bruksvärde är likvärdigt med den lägenhet som tvisten avser.

Vänligen,

Matilda CroneRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000