Ändring av ett fattat beslut

Hej, Jag läser på universitetet och har nyligen skrivit en tenta där universitetet på förhand gav ut en viss poängnivå för de olika betygen. Jag fick därefter ett visst betyg efter tentan var rättad som registrerades i systemet för betygen. Därefter ändrade universitetet poängnivåerna för de olika betygsnivåerna och sänkte mitt redan meddelade och registrerade betyg och betyget sänktes. Som jag har förstått det får de inte sänka betyg i efterhand. Hur kan jag gå vidare? Tacksam för skyndsam återkoppling!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag utgår ifrån att din fråga handlar om sänkning av ett redan satt betyg på grund av ändrade poängsnivåer är tillåtet.

Din fråga handlar om gynnande besluts negativa rättskraft och det är förvaltningslagen (FL) som reglerar hur en myndighet få återkalla eller ändra eller redan fattat beslut.


Utgångspunkten är att beslut som är gynnande vinner negativ rättskraft, medan beslut som är betungande inte gör det. Det menas att ett gynnande beslut som utgångspunkt är orubbligt och därför inte får ändras. Däremot har denna regel precis som varje huvudregel några undantag, vilket är fallet även här.


Det råder tre alternativa undantag (FL 37 § andra stycket) och dessa är:

  1. att gynnande beslut bara får ändras om det innehåller ett förbehåll om att det kan återtas (återtagandeförbehåll)
  2. att gynnande beslut får ändras omedelbart om det finns tvingande säkerhetsskäl
  3. att gynnande beslut får ändras om parten har givit oriktiga eller vilseledande uppgifter

Utgångspunkten är som jag nämnt tidigare att beslutet inte kan ändras, det vi får utreda då är om något av undantagen blir tillämpligt.


Om beslutet innehåller ett återtagandeförbehåll så får det ändras, om något sådant förbehåll inte finns så får någon ändring inte göras. Det framgår inte heller av din fråga att det fanns något återtagandeförbehåll i beslutet som meddelades. Jag tolkar vidare inte heller som att beslutet kan ändras av säkerhetsskäl då det inte föreligger fara för liv eller hälsa. Det är inte heller sannolikt att beslutet kan ändras på grund av att oriktiga eller vilseledande uppgifter. Således får beslutet inte ändras med hänvisning till den nya poängsnivån.


Jag hoppas dock att du fick svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp, kontakta oss på info@lawline.se.


Med vänliga hälsningar,

Alexander Nejati

Alexander NejatiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”