FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt05/11/2021

Ändring av ensam vårdnad till gemensam vårdnad

Hej jag är pappa till 3 goa barn. Deras mor sa att det var smidigast för henne och mig att jag gav upp vårdnaden om barnen. Jag gick med på detta. Men nu har jag ingen insyn. Soc får inte säga något till mig om mina egna barn utan vårdnadshavarens tillstånd. Kan jag begära gemensam vårdnad? För jag vill ju vara delaktig. Nu är de dessutom på ett hvb hem som heter ankaret. Eftersom mamman var tvungen att flytta ifrån en destruktiv pojkvän. Vad ska jag göra nu?


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att din fråga är om och hur du kan ändra vårdnaden från ensam till gemensam.

Vårdnad, boende och umgänge regleras i föräldrabalkens sjätte kapitel.

Svaret på din fråga är att det går att ändra från ensam vårdnad till gemensam. Hur du ska gå tillväga för att få en gemensam vårdnad om barnen beror på om du kan komma överens med mamman att återgå till en delad vårdnad.

Om föräldrarna kommer överens om att återgå till gemensam vårdnad räcker det med att dom avtalar hos familjerättenom att ändra till en gemensam vårdnad. Detta är ett avtal som sluts mellan föräldrarna som blir bindande för båda parterna. Förutsättningar för ett sådant avtal är att ni båda är överens om en gemensam vårdnad. För att avtalet sedan ska ses som giltigt krävs det att avtalet är skriftligt och att socialnämnden godkänner det (6:6 FB). När socialnämnden beslutar om att antingen godkänna avtalet eller inte, kommer barnets bästa vara avgörande för beslutet (6:2a FB). Denna överenskommelse om gemensam vårdnad får exempelvis inte innebära att man ser till föräldrarnas intresse före vad som är bäst för barnen. Om socialnämnden skulle komma fram till att gemensam vårdnad inte är till barnens bästa kommer avtalet alltså inte godkännas och i ett sådant fall skulle vårdnaden fortsätta vara ensam.

Om föräldrarna inte är överens om att återgå till en gemensam vårdnad behövs det en juridisk process i domstol. Den som vill ha en gemensam vårdnad bör då lämna in en stämningsansökan till tingsrätten och väcka talan om ändring av vårdnad (6:5, 6:17a FB). Det räcker med att en part väcker talan. I sådant fall kan det vara fördelaktigt att ha ett juridiskt ombud som hjälper till med att skicka in stämningsansökan hos tingsrätten. Domstolen kommer i detta fall även göra en bedömning om vad som skulle vara barnets bästa (6:2a FB).

Jag kan tyvärr inte utifrån de omständigheterna du har skrivit bedöma om hur socialnämnden eller domstolen skulle döma i ditt fall. Det är upp till socialnämnden eller domstolen att avgöra. Dom kommer då ta hänsyn och beakta hela situationen och alla omständigheter för att sedan komma fram till vad som är bäst för barnen.

Återkom gärna om du har fler frågor!

Vänligen,

Vanessa Butler OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000