Ändring av ensam vårdnad till gemensam vårdnad

2020-10-11 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Min kusin vann full vårdnad om sina två barn i tingsrätten i Halmstad för 3 år sedan. Nu kommer hon och hennes exman bättre överens och de vill ändra så att de har delad vårdnad. Till vilken instans vänder de sig och hur går de tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beslut rörande vårdnad och umgänge hör till familjerätten och regleras i Föräldrabalken (FB).

Om föräldrarna är överens finns det en möjlighet att ändra från ensam till gemensam vårdnad genom avtal hos familjerätten i deras respektive kommun. Ett sådant avtal blir juridiskt bindande på samma sätt som en dom i tingsrätten om socialnämnden i kommunen beslutar att godkänna avtalet (6 kap. § 6 FB). En ansökning om ändring kring boende, umgänge eller vårdnad kan även göras hos tingsrätten. Det finns ingen särskild blankett för ansökan utan det räcker med att man skriver stället på ett vanligt papper vad det är överenskommet.

Viktigt att beakta är alltid det alltid barnets bästa som är avgörande och står i fokus när beslut kring vårdnad och umgänge tas (6 kap 2 a FB). Vikt läggs vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.

Jag hoppas att detta svar gav klarhet kring situationen! Du är välkommen att kontakta oss igen ifall något är oklart eller fler frågor uppstår

Med vänliga hälsningar,
Arina Chwich Dumitrascu
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1695)
2021-05-02 Krävs samtycke för resor med barn vid gemensam vårdnad?
2021-05-01 Kräva abort och avsäga sig föräldraskapet?
2021-04-30 Kan man bli myndigförklarad innan man fyllt 18 år?
2021-04-30 Kan barnets styvpappa bli vårdnadshavare?

Alla besvarade frågor (92030)