Ändring av barns namn vid gemensam vårdnad

2015-09-30 i Barnrätt
FRÅGA
Jag har två barn och skild från barnens far. Vi har gemensam vårdnad. Barnet är 9 år och heter pappans efternamn. När den yngsta föddes var jag gift med pappan och bar hans namn och mitt som mellannamn. Hon fick då enligt lagen inte heta mitt i mellannamn. Jag har nu tagit tillbaka mitt som enda efternamn igen. Jag vill att hon ska heta även mitt efternamn. Min äldre dotter heter båda våra efternamn, mitt som mellannamn. Pappan vägrar detta. Kan han det? Kan han bestämma att vår gemensamma dotter endast heter hans efternamn?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om barnets namn behandlas i föräldrabalken som du hittar här, och namnlagen, som du hittar här

Vårdnadshavare ska besluta i barnets personliga angelägenheter, till exempel barnets namn, föräldrabalken 6:11. Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska de gemensamt besluta i frågor om barnets angelägeneter, FB 6:13. Vårdnadshavarna ska därför som utgångspunkt gemensamt besluta, och en vårdnadshavare kan därför inte ensamt besluta om barnets personliga angelägenheter. I namnlagens 48 § sägs också att för personer under 18 år ska anmälan eller ansökan i mål enligt namnlagen göras av barnets vårdnadshavare. En anmälan om namnbyte ska därför göras av båda vårdnadshavarna och en vårdnadshavare kan inte mot den andra vårdnadshavarens vilja ändra barnets namn.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1547)
2020-10-22 Ändring av vårdnad, boende och umgänge.
2020-10-20 Rätt att neka den andre förälder barnets pass?
2020-10-16 Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?
2020-10-16 Föräldrars beslutanderätt vad gäller skolval

Alla besvarade frågor (85243)