Ändring av barns folkbokföringsadress kräver båda vårdnadshavarnas godkännande

2015-10-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Min dotter vill ha sin son skriven hos sej men pappan säger nej..Hur går hon tillväga för att ordna detDottern står skriven hos pappan men min dotter vill ha ett barn skriven hos sejHon bor nära skola aktiviteter men pappan är en tjurig en som vill ha kontroll på allt
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om ett barn står under vårdnad av två vårdnadshavare som inte bor tillsammans och barnet under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan i ungefär samma omfattning hos var och en av dem, är huvudregeln att barnet får folkbokföras hos den av vårdnadshavarna som de båda kommer överens om, se 7 a § folkbokföringslagen (FBL) här. Är huvudregeln inte tillämplig, t.ex. på grund av att föräldrarna inte är överens om barnets folkbokföring, ska ett barn folkbokföras hos den förälder där det tillbringar flest nätter, 7 § FBL.

För att ändra folkbokföringsadress krävs vid gemensam vårdnad båda vårdnadshavarnas underskrift, se 30 § FBL och 6 kap. 13 § föräldrabalken här. Om bara den ena vårdnadshavaren skriver under anmälan, skickar Skatteverket en förfrågan om samtycke per post till den andra vårdnadshavaren. Det är inte möjligt för en förälder vid gemensam vårdnad att överklaga ett beslut om barnets folkbokföring, vilket har motiverats med bl.a. att barnets folkbokföring inte är av så särpräglad natur att det finns skäl att göra undantag från huvudregeln i 6 kap. 13 § föräldrabalken att vårdnadshavarna endast gemensamt kan företräda barnet.

Även om din dotter får pappan att gå med på ändring av folkbokföringen är det inte säkert att en sådan ansökan går igenom eftersom praxis visar på att så inte brukar ske om det inte skett någon förändring i boendeförhållandena. I det vägledande rättsfallet RÅ 1997 ref. 8 (se här här) ändrades nämligen inte den ursprungliga folkbokföringen för ett barn som bodde lika mycket hos båda föräldrarna, då ingen ändring i förhållandena skett.

Således kan inte din dotter ändra folkbokföringen av barnen utan samtycke från barnets pappa.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?