Ändring av barns boende pga. ändrade förhållanden

2017-01-12 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Mellan 2009-2011 låg jag och pappan till mina barn i tvist. Vi har gemensam vårdnad och då togs ett beslut om att min yngsta skulle ha sitt stadigvarande boende hos pappa och umgänge med mig. Det är nu 6 år sedan och min yngsta (som nu är 15 år) vill nu bo hos mig på heltid då förhållanden är ändrade och oro både från BUP och skola pekar på att hon blir illa behandlad av sin pappa. Min dotter är nedstämd och har uttalat suicidtankar. Får hon bo hos mig på heltid? Eller måste beslutet som togs 2011 upphävas?Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Beslutet från 2011 gäller tills dess att ett nytt beslut tas eller något annat avtalas. Om pappan går med på att er dotter ska bo hos dig på heltid är det lättaste för er att själv upprätta ett avtal om boendet, vilket kan göras enligt 6 kap. 14a § föräldrabalken. Avtalet ska vara skriftligt och socialnämnden måste godkänna det för att det ska vara giltigt. Ett giltigt avtal har samma rättsliga verkan som ett domstolsbeslut.

Om du och pappan inte kan komma överens om er dotters boende kan du gå till domstol för att få ett nytt domstolsbeslut i frågan. Eftersom du skriver att förhållandena ändrats sedan det förra beslutet är det möjligt att domstolen skulle ta ett annat beslut denna gång.


Vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (780)
2020-11-27 Får en frånvarande far begära vårdnadsrätt?
2020-11-26 Kan jag påverka ena förälderns umgängesrätt?
2020-11-22 kan man bestämma vem som ska ha vårdnaden i ett testamente?
2020-11-22 Kan man hindra barnen från att träffa exets nya partner?

Alla besvarade frågor (86516)