Ändring av aktieägaravtal vid styrelsemöte

2015-10-27 i Avtal
FRÅGA
Går det att ändra i aktieägaravtal på styrelsemöte i fåmansbolag, aktiebolag m bara två ägare?
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Ändringar av aktieägaravtal förutsätter likt justeringar av varje annat avtal samtycke från samtliga avtalsparter om inte annat följer av avtalet. Har ett nytt avtal slutits mellan några av medlemmarna binder detta följaktligen inte övriga och torde om bundenhet för samtliga förutsatts vid avtalets ingående kunna hävas med stöd av viljeprincipen (givet att det inte rör sig om en alltför klandervärd rättsvillfarelse/okunnighet om gällande rätt). Avgörande blir därför vilka som närvarat vid mötet och vad som överenskommits i (det då gällande) aktieägaravtalet.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1363)
2020-10-21 Kan en person ångra ett muntligt uttalande/avtal?
2020-10-21 Möjlighet till avbokning trots bindande avtalsvillkor
2020-10-18 Gäller ångerrätt vid betald handpenning hos bilfirma?
2020-10-12 Vad är skillnaden mellan en generalfullmakt och en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (85320)