Ändrat slutpris vid frisörbesök

FRÅGA
Hej!Min syster gick för ett tag sen och skulle klippa sig. När hon frågade priset sa det att det skulle kosta mellan 1600-1800kr men slut priset hamnade på 2300kr får frisören ha ett så högt slut pris?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tyvärr finns det ingen lag som direkt går att tillämpa angående behandlingar på människor, vilket gör rättsskyddet lite oklart. Vad som kan anses mest lämpligt är dock att ta stöd i konusmenttjänstlagen (KtjL) med vad som kallas en analog tillämpning (att tillämpa lagen i brist på annan lagstiftning). Även fast jag nedan kommer redovisa mitt svar med stöd i sagd lag skall det vara viktigt att poängtera att inte alla bestämmelser i lagen skulle vara aktuella, jag bedömer dock nedanstående som rimliga.

I 36 § 2 st. KtjL stadgas att om en ungefärlig prisuppgift har lämnats, får inte denna summa överstigas med mer än 15 %. Enligt förarbeten går att utläsa att en "ungefärlig prisuppgift" föreligger "om det angivna priset har försetts med reservationer av typen "ungefär"". Detta bedömer jag vara fallet för din syster, även om det är ett spann som använts.

För tillämpning i detta fallet skulle ett påslag på 15 % innebära att salongen maximalt skulle få ta ut 2070kr för behandlingen. Försök att ta kontakt med salongen för att hävda era rättigheter, lyckas inte detta och ni vill gå vidare med frågan går det bra att kontakta konsumentombudsmannen eller ARN för att se om de vill pröva ert ärende.

Hoppas ni fick svar på er fråga och lycka till!

Victor Strömwall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (318)
2019-10-09 Konsument - Kan man bestrida en delfaktura vid tjänst?
2019-10-09 Kan man driva ett försäkringsärende vidare till ARN, även om man gjort ett ägarbyte på bilen?
2019-09-30 Kan jag reklamera ett arbete?
2019-09-30 Entreprenörens faktura överstiger uppskattat pris?

Alla besvarade frågor (73744)