Andrahanduthyrning av bostadsrätt.

Hej,

Jag bor i en bostadsrätt i Stockholm. Under de närmaste åren framåt kommer jag att arbeta 9 månader per år utomlands och endast 3 i Sverige. Föreningen jag bor i har som regel att endast tillåta 1 års uthyrning i andrahand. Eftersom jag behöver boende när jag är i Sverige blir det en problematik eftersom lägenheten nu måste stå tom under tiden jag är utomlands, vilket dels kostar mig pengar, dels tar ett potentiellt boende för någon behövande. Hur tror ni att hyresnämnden skulle ställa sig till en sådan problematik? Föreningen har sagt att man ej kommer att tillåta uthyrning.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Frågor om bostadsrättsföreningars tillåtelse av andrahandsuthyrningar regleras av 7:10-11 bostadsrättslagen (1991:614). Här.

Av 7:10 framgår att uthyrning endast får ske med styrelsens samtycke. Om styrelsen vägrar tillstånd kan bostadsrättsägaren ändå få hyra ut om hyresnämnden lämnar tillstånd till uthyrningen, se 7:11. I samma paragraf framgår även att hyresnämnden ska lämna ett sådant tillstånd om bostadsrättsinnehavaren har skäl och föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke.


Bostadsrättshavaren har stor frihet att upplåta sin lägenhet i andra hand. "Skäl" ska tolkas tillåtande där de åberopade skälen ska innefatta ett rimligt behov av att behålla lägenheten (se prop 2013/14:142 s. 128). Vad som utgör "en befogad anledning att vägra samtycke" siktar in sig på hyresgästens personliga egenskaper. Eftersom att det är uthyraren som ansvarar för att avgifterna kopplade till lägenheten betalas till föreningen, saknar andrahandshyresgästens betalningsförmåga betydelse (a.a.s. 128).

Jag vågar med denna korta redogörelse hävda att hyresnämnden skulle tillåta uthyrningen eftersom att skälen är lågt ställda. Visserligen kan andra omständigheter inverka på bedömningen, exempelvis kan anställningens tid påverka bedömningen om det finns ett rimligt behov av att behålla lägenheten.

Dessutom vill jag uppmärksamma dig på att det är gratis att föra en process i hyresnämnden. Med gratis menar jag att varje part står sina egna kostnader. (Vissa undantag finns vid överklagan till Svea Hovr men dessa är inte tillämpliga i dessa fall.) Eftersom att det ändå är ett så pass "simpelt" mål bör det inte vara något problem att föra en sådan process själv.

Jag vill önska dig lycka till. Återkom om du har fler frågor.

Mvh,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000