Andrahandsuthyrning - utlandsarbete

2015-11-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hur länge får en.andrahandsuthyrning av en bostadslägenhet pågå vid utlandsarbete?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 7 kap. 10 § Bostadsrättslag (1991:614) får en bostadsrättshavare med styrelsens samtycke upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande. Styrelsen ska lämna tillstånd, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogade anledning att vägra samtycke (7 kap.11 § samma lag).

Frågan om hur länge en sådan uthyrning får pågå går inte att besvara generellt utan att ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Det finns flera faktorer som kan påverka uthyrningsperiodens längd, t.ex. hur länge utlandsarbetet ska vara, föreningens storlek m.m.

Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse kan bostadsrättshavaren i fråga vända sig till hyresnämnden och få saken prövad där.

En viktig sak att tänka på vid längre uthyrningar är att andrahandshyresgästen kan få besittningsskydd efter två år. Om besittningsskyddet aktualiseras kan det bli svårt för bostadsrättshavaren att flytta tillbaka till sin bostadsrätt då hyresgästen har möjlighet att bo kvar. Det finns dock möjlighet att avtala bort besittningsskydd i ett sådant fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss igen.

Nicole Cai
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (620)
2020-09-17 Får en hyresvärd begära betalt för en skada flera gånger?
2020-09-10 Har jag rätt att få tillträde till lägenhet jag hyr ut i andra hand?
2020-09-07 Är andrahandskontrakt utan tillstånd från hyresvärden juridiskt bindande?
2020-09-03 Jag hyr ut min villa, har hyresgästen besittningsskydd?

Alla besvarade frågor (84124)