Andrahandsuthyrning och inneboende utan hyresvärdens godkännande?

2020-02-25 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Har man som hyresgäst rätt att ta in andra hyresgäster i sin lägenhet och ta betalt av dem till sig själv, utan fastighetsägaren godkännade
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill hyra ut din hyresrätt och undrar ifall du måste få ett godkännande av din hyresvärd. Det framgår inte av din fråga om du tänker hyra ut lägenheten fullständigt, alltså utan att du själv bor där, eller om du vill att dina hyresgäster bor med dig i lägenheten, alltså att du har inneboende hos dig. Jag kommer att behandla båda fallen, då svaren på din fråga blir olika.

Om du vill hyra ut lägenheten fullständigt, och inte bo där själv, behöver du ha godkännande av din hyresvärd. Detta reglernas i jordabalkens (JB) tolfte kapitel som brukar kallas hyreslagen. I 12:39 JB stadgas att hyresgästen inte får hyra ut lägenheten för självständigt brukande utan hyresvärdens samtycke. Om hyresvärden inte vill lämna samtycke kan hyresgästen istället begära hyresnämndens samtycke. I 12:40 JB slås fast ett antal situationer där hyresnämnden ska lämna samtycke, exempelvis om hyresgästen har beaktansvärda skäl. Sådana skäl kan exempelvis vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort.

Om du vill ha inneboende i din lägenhet behöver du inte tillstånd från din hyresvärd. I 12:41 JB stadgas dock att hyresgästen inte får inrymma utomstående personer i lägenheten om det kan medföra men för hyresvärden. Så länge de inneboende inte medför men för hyresvärden är det alltså inga problem.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll