Andrahandsuthyrning bostadsrätt, gåva bostadsrätt

2016-09-10 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Jag vill överlåta / sälja (för en symbolisk summa, typ 1 kr) min bostadsrätt till min mor men jag ska fortfarande stå på lånet som är kvar på bostadsrätten, är detta möjligt? Dvs att min mor endast ska betala avgiften till föreningen. Kommer det bli några skattepåföljder vid denna överlåtelse / försäljning och vilket skulle vara mest fördelaktigt och enkelt? Hade först tänkt att hyra ut denna i andra hand till henne men föreningen tillåter endast detta i ett år. Skulle jag kunna överlåta en viss del till henne (typ 10%) endast, om föreningen tillåter henne att bo där då? Det viktigaste är att jag ska stå på lånet fortfarande då jag inte vill belasta hennes ekonomi med bostadslånet.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret är beroende på om du också ska bo i bostadsrätten, eller om du ska skaffa en ny bostad. Om du fortfarande avser att bo kvar i bostadsrätten behöver du inte fråga föreningen om lov för att kunna ha inneboende, alltså bo tillsammans med din mor, se 7 kap. 8 § bostadsrättslagen. Är det däremot så att du vill att din mor själv ska bo i bostadsrätten (självständigt brukande) behöver du ett samtycke från styrelsen, se 7 kap. 10 § bostadsrättslagen. Vägrar styrelsen att ge samtycke kan du gå till hyresnämnden för att få ett sådant, 7 kap. 11 § bostadsrättslagen.

En möjlighet att kringgå regler om krav på samtycke från styrelsen är att du upplåter lägenheten helt och hållet förutom att minst ett rum undantas från uthyrning i kontraktet. Sedan använder du lägenheten någon gång i månaden för att den inte ska betraktas som fullständigt uthyrd, jfr NJA 2001 s. 241 II. Detta tillvägagångssätt kan i och för sig te sig omständigt.

Du kan ge bostadsrätten i gåva till din mor utan att några skattemässiga konsekvenser uppstår, gåvor är skattefria 8 kap. 2 § inkomstskattelagen, samt ingen kapitalvinst uppstår för dig eftersom att du inte får någon köpeskilling, 44 kap. 13 § inkomstskattelagen. Vidare är det möjligt att du står kvar på lånen, om inte banken skulle ha någon invändning mot det.

Överlåter du bostaden som ett blandat fång, dvs. delvis som en gåva och delvis som ett köp, kan du behöva betala en viss skatt. Enligt delningsprincipen delas då överlåtelsen upp i en gåvo- respektive köpdel så att du bara får tillgodogöra dig lika stor del av anskaffningsutgiften som förslår på köpdelen. En kapitalvinst uppstår ofta då. Vill du ha mer praktisk info angående hur uppdelningen vid skatteberäkningen görs, se mitt svar i följande fråga: http://lawline.se/answers/delningsprincipen-pa-bostadsratt.

Överlåts bostadsrätten som en gåva kommer din mor kunna bo där med mindre hon vägras inträde med hänvisning till 2 kap. 3 § bostadsrättslagen. Att hon vägras inträde i detta fall är dock inte så troligt. Föreningen kan i princip inte vägra inträde såvida hon inte har en väldigt låg inkomst. Vill du ha mer praktiskt info om möjligheter för föreningar att vägra inträde kan hänvisas till mitt svar i följande fråga: http://lawline.se/answers/bostadsrattsforenings-mojlighet-att-vagra-intrade-i-vissa-fall.

En bostadsrätt kan utövas av flera gemensamt. Du kan överlåta en andel i bostadsrätten och sedan kan din mor försöka bli medlem i föreningen. Hon kan bli medlem som andelsägare under förutsättning att hon inte vägras, se 2 kap. 6 § bostadsrättslagen. Detta alternativ är tämligen osäkert då chansen finns att föreningen vägrar inträde.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1126)
2021-01-23 Får en bostadsrättsförening ta ut pantförskrivningsavgifter?
2021-01-22 Ansvar för störande grannar i bostadsrättsförening
2021-01-20 Vad krävs för gåva av bostadsrätt?
2021-01-18 Gåva av bostadsrätt med villkor om nyttjanderätt

Alla besvarade frågor (88385)