Andrahandsuthyrning bostadsrätt

2016-06-15 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Jag har hyrt ut min bostadsrättslägenhet i andra hand till en familj, men medlemmarna som sitter i styrelsen vill inte att jag ska hyra ut den längre. Min fråga är om jag kan flytta in med denna familj och ha dem som inneboende?Mvh/ Deniz
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bostadsrättslagen är tillämplig i den situation som du beskrivit.

Det är bara sk. total sublokation (uthyrning av hela bostadsrätten i andra hand) som omfattar skyldighet att ha styrelsens samtycke till uthyrningen, 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen. Om det istället rör sig om inneboende hyresgäst, sk. partiell sublokation behövs inte sådant samtycke. Även om du i praktiken har hyrt ut majoriteten av lägenheten kan det rent juridiskt inte anses vara en total sublokation om hyresgästen inte fått en självständig kontroll (uthyrning till självständigt brukande) över lägenheten. Högsta domstolen har i två fall prövat var gränsen går vid självständig kontroll, se NJA 2001 s. 241 I och II. Enligt domstolen var det tillräckligt för att uthyrningen skulle anses vara partiell, och därmed inte innefatta skyldighet att inhämta samtycke från styrelsen, om viss del av lägenheten undantagits uthyrningen och bostadsrättsinnehavaren någon gång i månaden övernattade där, samt i samband med detta utnyttjade toalett och kök. Om du haft ett liknande förhållande med dina hyresgäster har dessa inte fått en tillräckligt självständig kontroll över lägenheten och uthyrningen anses då inte vara total.

I det fall uthyrningen faktiskt varit total kan du välja att flytta in i lägenheten tillsammans med hyresgästerna så att den totala sublokationen upphör och samtycke från styrelsen inte behövs. Detta kan göras under förutsättning att uthyrningen inte kan leda till men för föreningen eller annan föreningsmedlem, 7 kap. 8 § bostadsrättslagen. Att urhyrningen leder till men kan t.ex. vara sådant som nämns i 7 kap. 18 § 4 p. bostadsrättslagen, dvs att andrahandshyresgästen genom vårdslöst vållande orsakat att ohyra har kommit in i lägenheten.

Slutsats: Ja, att ha familjen som inneboende är en möjlighet för dig och skulle leda till att du inte behöver ett samtycke från föreningens styrelse.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och om ytterligare funderingar uppkommer så återkom gärna i kommentarsfältet nedan!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (639)
2020-11-29 Kan man bara bli vräkt utan en vräkningsbesked?​
2020-11-28 Uppsägningstid andrahandskontrakt. Måste jag ange orsak till uppsägning?
2020-11-27 Har inneboende besittningsskydd?
2020-11-27 Låna ut lägenheten, är det andrahandsuthyrning eller inneboende?

Alla besvarade frågor (86934)