Andrahandsuthyrning bostadsrätt

2016-05-13 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej,Jag vill köpa en lägenhet i investeringssyfte, och vill ha hyra ut den i andra hand under en långperiod. Finns det något bra sätt jag kan göra detta på - tänker att jag vill undvika "besvär" med föreningen efter att initialt fått lov (enligt "de vanliga klassiska orsakerna, tex separation") att hyra ut den 24 månader...Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstår din fråga rätt så undrar du hur det går till vad gäller uthyrning av bostadsrätt en längre tid.

Bestämmelserna kring detta finns i bostadsrättslagen, (BrfL).

I 7 kap. regleras bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter. I 7:10 BrfL klargörs vad gäller upplåtelse i andra hand. Det krävs att styrelsen samtycker till att du ska få upplåta lägenheten. Samtycke krävs dock inte om du istället väljer att ha någon inneboende, alltså upplåtelse av viss del av lägenheten. Har lägenhet hyrts ut i andra hand utan samtycke kan uthyrningen förverkas och föreningen kan säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning, 7:18 p. 3 BrfL. Det krävs dock att föreningen ”varnar” och meddelar bostadsrättshavaren innan uppsägning, 7: 20 BrfL.

Om föreningen inte vill ge sitt samtycke till uthyrning i andra hand kan du vända dig till hyresnämnden, och låta de besluta i frågan. Tillstånd ska ges så länge bostadsrättshavaren har skäl för sin uthyrning, skäl utöver intjänad hyra, samt att föreningen inte har någon befogad anledning till att vägra samtycke, 7:11 BrfL. Skäl som skulle kunna räcka är: att en närstående till dig behöver lägenheten under en tid, att rådande marknadsförutsättningar för försäljning är väldigt dåliga för tidpunkten. Studier eller arbete på annan ort, samt prova på samboskap är andra skäl som anses godtagbara i vissa fall. Att komma ihåg är att en bedömning alltid görs i det enskilda fallet.

Regeln ovan ändrades 2014, för att ge bostadsrättshavaren större frihet att hyra ut lägenheten. Tidigare krävdes beaktansvärda skäl för att uthyrningen skulle anses okej.

Värt att nämna är att bostadsrättshavarens uppkomna skäl väger allt lättare med tiden. När bostadsrättshavaren bor någon annanstans är det efter något års tid ofta inte längre ett tillräckligt skäl för att lägenheten upplåts i andra hand. Bedömningen måste göras i varje enskilt fall. Är det tex. Fråga om studier på annan ort, kan tänkas att en längre upplåtelsetid kan komma i fråga, det så att studierna kan färdigställas.

Sammanfattningsvis så kan du som bostadsrättshavare hyra ut lägenheten en tid, om du har skäl för det, vilka några jag har listat ovan. Dock ska en bedömning göras i varje enskilt fall, varvid jag inte kan rådge dig mer precist i din situation.

Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar. Har du ytterligare frågor är det bara att du återkommer.

Ha en fortsatt bra dag.

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?