Andrahandsuthyrning Bostadsrätt

Hej, En av lägenheterna i vår Brf har nyss sålts och den nya bostadsrätts-innehavaren ansöker direkt till styrelsen om att få hyra ut i andra hand. Han åberopar som skäl att han ännu inte fått jobb i Stockholm och bor därför kvar i en ort i Värmland. Hur ska styrelsen göra i detta fallet? Måste styrelsen godkänna andrahandsuthyrningen, och i så fall för hur lång tid?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga.

Andrahandsupplåtelser av bostadsrättslägenheter regleras i 7 kap. Bostadsrättslagen. I 7 kap. 10 § så anges att en andrahandsupplåtelse inte är tillåten utan styrelsens medgivande. Det beskrivs emellertid inte närmare vilka skäl som bör godtas, det är således upp till den enskilda styrelsen att besluta. 

Om styrelsen vägrar att ge sitt samtycke så kan bostadsrättsinnehavaren vända sig till hyresnämnden, 7 kap. 11§. Om de ger sitt tillstånd så får bostadsrättsinnehavaren hyra ut lägenheten trots att styrelsen motsätter sig detta. Här stipuleras att tillstånd skall lämnas om beaktansvärda skäl finns och detta är också en bra måttstock för en styrelse att fatta beslut utifrån. Vad hyresnämnden anser vara beaktansvärda skäl kan du läsa mer om här.

Ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse och samboprövning är alla exempel på vad som kan utgöra beaktansvärda skäl.

Som ett svar på din fråga kan då sägas att inget i lagen kräver att andrahandsupplåtelsen godkänns.

Det är emellertid svårt att på förhand bedöma utgången i det fall hyresnämnden blev inblandad, då ovan nämnda exempel inte är uttömmande.

Mer information om andrahandsuthyrning i allmänhet kan du hitta här.  

Bostadsrättslagen kan du hitta här. 

Vänligen


Christoffer TreutigerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”