Andrahandsuthyrning av bostadsrätt ännu ett år

2017-11-11 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej.Jag hyr nu ut en bostadsrätt i andra hand som jag fått tillåtelse för i ett år. Jag vill gärna fortsätta hyra ut den efter ett år till någon person (kan lika gärna vara en nära vän till familjen eller liknande) eftersom jag inte vill sälja lägenheten än men jag vill heller inte flytta till den själv. Bostadsrättsföreningen säger att jag bara får hyra ut ett år. Finns det något sätt att ändå få tillåtelse att fortsätta hyra ut eller måste jag sälja lägenheten trots att jag verkligen inte vill då jag troligen vill ha den i framtiden men inte än?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Andrahandsuthyrning av bostadsrätter regleras i bostadsrättslagen 7 kap. 10 och 11 §.

Om styrelsen vägrar ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen (7 kap. 11 § bostadsrättslagen). Tillstånd ska lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid.

Hyresnämnden har nämnt som exempel att en bostadsrättshavare kan ha rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand till en närstående person eller upplåta en lägenhet som han eller hon har köpt för att bosätta sig i vid sin pensionering. Bostadsrättshavaren kan också ha rätt att upplåta sin lägenhet om den tillfälligtvis är svårsåld på grund av de marknadsförutsättningar som råder. I så fall kan man normalt sett få upplåta sin lägenhet under högst ett år. Det ligger i en bostadsrättsförenings intresse att lägenheterna inte i alltför stor utsträckning bebos av andra än bostadsrättshavarna själva. Särskilt i en mindre förening där det redan pågår många andrahandsupplåtelser, kan detta få betydelse när hyresnämnden gör en avvägning mellan föreningens och bostadsrättshavarens intressen. Läs vidare om andrahandsuthyrning på hyresnämndens hemsida.

Beroende på omständigheterna i ditt fall kan hyresnämnden göra bedömningen att det inte föreligger tillräckliga skäl för upplåtelsen eller så kan hyresnämnden bedöma att bostadsrättsföreningen har befogad anledning att vägra samtycke.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning

Amanda Blomberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (708)
2021-09-05 Kan jag polisanmäla hyresgäst för utebliven hyra?
2021-08-29 Hyra ut studentlägenhet i andra hand
2021-08-19 Kan man hyra ut hyresrätt i andrahand via korttidsuthyrning.
2021-08-16 Hur ska jag gåt till väga för att vräka min hyresgäst som hyr ut min villa i andrahand utan tillstånd?

Alla besvarade frågor (95697)