Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

2017-04-27 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Jag har en bostadsrätt som jag hyr ut till mitt barn. Vi ansökte först om ett års kontrakt och fick det godkänt av styrelsen. Denna förlängdes senare med en ny ansökan på ytterligare ett år utan problem, men fick efter detta besked om att det efter det andra årets slut inte finns möjlighet till förlängning. Stämmer det? Har jag inte rätt att hyra ut min bostadsrätt till närstående på obegränsad tid?
SVAR

Hej, vad roligt att du vänder dig till Lawline!

För regler kring andrahandsuthyrning av bostadsrätt gäller bostadsrättslagen (BRL).

Bostadsrättshavare rätt att hyra ut i andra hand
Du som bostadsrättshavare har rätt att hyra ut lägenheten i andra hand med begränsningen att förvärvaren ska godtas av föreningen. Så då du som bostadsrättshavare vill hyra ut lägenheten i sin helhet, krävs styrelsens samtycke. Detta framgår av 7 kap. 10 § BRL.

Om styrelsen inte godtar uthyrningen
Om styrelsen inte ger sitt samtycke kan frågan prövas i hyresnämnden. Om hyresnämnden då lämnar tillstånd till upplåtelsen, dvs. andrahandsuthyrningen, får du som bostadsrättshavare upplåta din lägenhet trots styrelsens vägran att ge sitt samtycke.
Se 7 kap. 11 § BRL.

"Beaktansvärda skäl" ska ge tillåtelse att upplåta bostadsrätten
Om du som bostadsrättshavare har beaktansvärda skäl ska du kunna få tillåtelse från hyresnämnden för att upplåta bostadsrätten. I hyreslagen finns en exemplifiering som indikerar att det ska vara fråga om är särskild situation för uthyrning av lägenhet, någon sådan motsvarighet finns inte i bostadsrättslagen. Detta är för att bostadsrättshavare ska kunna åberopa skäl av mer varierande slag. Se 7 kap. 11 § BRL.

Till exempel bör, som i din situation, tillstånd kunna lämnas då en förälder som innehar en mindre bostadsrättslägenhet, vill hyra ut denna till sitt barn, eller att närstående behöver denna under en längre tid

Föreningens befogade anledning att motsätta sig uthyrning
En andrahandsupplåtelse kan dock komma att inte medges om föreningen har befogad anledning för att motsätta sig detta. Normalt blir motiven för att uthyrningen ska tillåtas mot föreningens vilja svagare ju längre tid som går, och just därför ska tillstånd till en andrahandsupplåtelse alltid begränsas till viss tid enl. 7 kap. 11 § första stycket BRL.

Om bostadsrättshavare hyr ut i andra hand utan samtycke/tillstånd
Om du som bostadsrättshavare hyr ut sin lägenhet till annan för självständigt bruk utan varken samtycke från föreningen eller tillstånd från hyresnämnden kan bostadsrätten förverkas. Se 7 kap 18 §, första stycket, 2 p. BRL.

För att sammanfatta detta kan då sägas att du som bostadsrättshavare har rätt att hyra ut i andra hand så länge detta godtas av föreningen. Görs inte detta kan du få frågan prövad i hyresnämnden för att där få tillstånd till uthyrning.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?