Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

2016-04-20 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Är det möjligt att tex min mor ger bort sin bostadsrätt i gåva till mig och att jag sedan hyr ut den i andra hand till henne? Finns det någon tidsbegränsning på hur länge jag får hyra ut den till henne eller är det något annat man bör tänka på?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inget i lagen som begränsar en gåvotagare av en bostadsrätt från att hyra ut samma bostadsrätt i andra hand till gåvogivaren.

En andrahandsuthyrning av en bostadsrätt förutsätter dock styrelsens samtycke, detta enligt 7 kap. 10 § 1 st. Bostadsrättslagen (1991:614) (BRL) (här). Om styrelsen, av obefogad anledning, vägrar att ge sitt samtycke finns det en möjlighet för bostadsrättsinnehavaren att upplåta lägenheten i andra hand om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen och om bostadsrättsinnehavaren har skäl för upplåtelsen, se 7 kap 11 § 1 st. BRL (här).

Då man fått ett godkännande av styrelsen att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand finns inget stadgat i lag vad gäller tiden för hur länge uthyrningen får sträcka sig. För de fall hyresnämnden, mot bostadsrättsföreningens vilja, lämnat tillstånd till en andrahandsuthyrning, ska tillståndet enligt 7 kap. 11 § 1 st. BRL (här) dock begränsas till att endast gälla en viss tid.

Det är det bra att ha i åtanke att styrelsen själv kan sätta upp regler i stadgarna för vad som ska gälla i deras bostadsrättsförening. Styrelsen kan alltså bestämma att andrahandsuthyrningen ska sträcka sig över en viss tid, trots att det inte finns några bestämmelser i lagen som säger att uthyrningen måste vara tidsbegränsad.

Det bör även nämnas att bestämmelserna om andrahandsuthyrning enligt lagen förutsätter att hyresgästen självständigt brukar lägenheten, alltså att hela lägenheten upplåts till hyresgästen.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1145)
2021-03-07 Kan vi begära tvångsförsäljning av samägd bostadsrätt?
2021-03-02 Kan min pappa ge mig sin bostadsrätt även fast vi är två syskon?
2021-02-28 Kan en bostadsrättsförening neka köpare av bostadsrätt?
2021-02-26 Fråga om när en lägenhet anses vara upplåten för självständigt brukande

Alla besvarade frågor (89964)