Andrahandsupplåtelse av bostadsrätt och hyresgästens folkbokföring i uthyrd bostadsrätt

2017-07-06 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej,Jag äger en bostadsrätt som jag kommer att hyra ut i några månader på grund av studier på ett annat ort. Vad är riskerna med att tillåta hyresgästerna att folkbokföra sig på min lägenhet? Kommer de på så sätt att få någon rätt till den även när hyreskontraktet är slut? Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Folkbokföring

Enligt 6 § Folkbokföringslagen (här) ska en person folkbokföras på den fastighet och i den kommun där han eller hon enligt 7 och 8–13 §§ (mer specificerat nedan) är att anse som bosatt. Den kommun där en person är folkbokförd är hans eller hennes folkbokföringsort.

Enligt 6 § 2 st. folkbokföringslagen (här) ska en person som folkbokförs på en fastighet som innehåller flera bostadslägenheter ska även folkbokföras på lägenhet.

Skatteverket ställer krav på flyttanmälan, d.v.s. om du flyttar måste du anmäla detta till Skatteverket. När du anmäler flytt blir du folkbokförd på den nya adressen. Var du är folkbokförd har bland annat betydelse för i vilken kommun du ska betala din skatt, rätten till bidrag och förmåner, var du får rösta och var du får din post. För samhället är det viktigt att folkbokföringen stämmer med verkligheten eftersom planeringen av till exempel bostäder, skolor, vård och omsorg med mera bygger på uppgifter om var befolkningen är folkbokförd. Rätt adress i folkbokföringen innebär även att andra myndigheter och många andra aktörer i samhället har din riktiga adress.

Sammantaget är det som utgångspunkt relevant att se över din boendesituation; var regelmässigt tillbringar du din dygnsvila (7 §, här) alternativt vilket boende har du starkast anknytning till? (12 §, här). Den valda adressen bör anmälas till Skatteverket.

Andrahandsupplåtelse av bostadsrätt

Du får upplåta sin bostadsrätt i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke, 7 kap. 10 § BrL (här). Om styrelsen inte ger sitt samtycke kan du ansöka hos hyresnämnden om tillstånd till andrahandsuthyrning, 7 kap. 11 § BrL (här). Tillstånd ska lämnas om du har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Om du erhåller tillstånd blir det tidsbegränsat och kan förenas med villkor. Som skäl för upplåtelsen kan t.ex. vara arbete på annan ort. Det måste alltså finnas ett godtagbart skäl till varför du behöver hyra ut din bostadsrätt.

Tillstånd till att hyra ut i andra hand syftar till att upplåtelsen är tillfällig och att du avser att flytta tillbaka. Det ligger i en bostadsrättsförenings intresse att lägenheterna inte i alltför stor utsträckning bebos av andra än bostadsrättshavarna själva.

Hyresavtalet ska ske skriftligen, 12 kap. 2 § Jordabalken (här). Se hyresnämndens standard hyresavtal (här). Detta avtal hänvisar till val mellan tre olika alternativ gällande hyresavtalets giltighetstid och uppsägningstid. När hyrestiden har löpt ut ska hyresgästen lämna lägenheten senast påföljande dag kl 12.00 eller nästa vardag om hyrestiden löper ut under en röd dag. Annat kan avtalas, 12 kap. 7 § Jordabalken (här). Hyresavtalet er emellan gäller. Huruvida hyresgästen är folkbokförd i din lägenhet p.g.a. det blev dennes plats för dygnsvila inverkar inte på avtalet.

En uppsägning ska vara skriftlig om den har varat längre än tre månader (finns dock undantag), 12 kap. 8 § Jordabalken (här). Enligt denna bestämmelse gäller en ansökan hos domstol med yrkande att hyresförhållandet skall upphöra eller att hyresgäst skall avhysas (vräkas) som uppsägning. Man kan även ansöka om avhysning hos Kronofogden, vilket bör verkställas inom några veckor. Mer om detta (här). Det kan hända att er hyresgäst bestrider förläggandet om avhysning, då måste saken prövas i domstol vilket kan ta upp mot några månader.

Hoppas att detta gav svar på din fråga! Du kan alltid vända dig till Lawline igen om det skulle uppstå någon oklarhet.

Anastasia Matveeva
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (698)
2021-07-29 Kan vi säga upp hyresavtalet till en villa i förtid?
2021-07-29 Gäller en månads uppsägningstid när jag hyr en bostadsrätt?
2021-07-28 Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt
2021-07-19 Har min sambo som står på bostadskontraktet rätt att slänga ut mig och min son?

Alla besvarade frågor (94413)