Andrahandsupplåtelse av bostadsrätt

2017-05-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Har precis flyttat in i en hyresrätt med min dotter och tänker köpa en nyproducerad bostadsrätt för att bo i när jag blir pensionär (62 år nu). Det är en tvåa jag tänker köpa. Har jag rätt att hyra ut bostadsrätten i tre år för att därefter flytta in där och alltså nu samtidigt bo i en hyresrätt. Har jag rätt att bo i hyresrätten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Relevanta regler om hyra hittas i 7 kap. Bostadsrättslagen (här).

Utav din fråga förstår jag som att du ska förvärva en bostadsrätt och vill hyra ut den under en tid om tre år innan du flyttar in. Under den tiden vill du bo kvar i din hyresrätt.

Andrahandsupplåtelse av bostadsrätt

Du får upplåta sin bostadsrätt i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke, 7 kap. 10 § BrL (här). Om styrelsen inte ger sitt samtycke kan du ansöka hos hyresnämnden om tillstånd till andrahandsuthyrning, 7 kap. 11 § BrL (här). Tillstånd ska lämnas om du har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Om du erhåller tillstånd blir det tidsbegränsat och kan förenas med villkor. Som skäl för upplåtelsen kan t.ex. vara arbete på annan ort. Det måste alltså finnas ett godtagbart skäl till varför du behöver hyra ut din bostadsrätt.

Tillstånd till att hyra ut i andra hand syftar till att upplåtelsen är tillfällig och att du avser att flytta tillbaka. Det ligger i en bostadsrättsförenings intresse att lägenheterna inte i alltför stor utsträckning bebos av andra än bostadsrättshavarna själva.

Ditt ansvar under uthyrningen

Erhåller du samtycket eller tillståndet kan du bo där du önskar samtidigt som du hyr ut din bostadsrätt i andra hand. Du ansvarar för att den uthyrda lägenheten väl vårdas och att inga störningar förekommer även under tiden för uthyrning i andrahand, 7 kap. 12 § BrL (här). Enligt 7 kap. 18 § BrL (här) kan nyttjanderätten förverkas om det förekommer störningar, lägenheten vanvårdas eller om den som lägenheten upplåtits till i andra hand vid användning av denna åsidosätter de skyldigheter en bostadsrättshavare (du) har.

Hoppas att detta gav svar på din fråga! Du kan alltid vända dig till Lawline igen om någon oklarhet uppstår.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (699)
2021-07-31 Åldersgräns vid andrahandsuthyrning
2021-07-29 Kan vi säga upp hyresavtalet till en villa i förtid?
2021-07-29 Gäller en månads uppsägningstid när jag hyr en bostadsrätt?
2021-07-28 Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Alla besvarade frågor (94588)