Andrahandshyresgäster som misskött sig

2019-07-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Jag har hyrt ut min bostadsrättslägenhet i 9 månader till ett par. Efter 6 månader ringer den ena personen och säger att han har kastats ut ur lägenheten och därför inte tänker betala någon mer hyra vilket ha inte heller har gjort. Den andra personen ringer också och säger att hon betalar sin del av hyran vilket hon gjorde i en månad trots en angiven uppsägningstid på tre månader. Efter en månad fick jag tillbaka nycklarna och ser då att den nya indutionsspisen är utbytt mor en gammal rostig spis. Ingen av hyresgästerna vill kännas vid detta utan skyller på varandra. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vilken otroligt jobbig situation du hamnat i! Jag ska försöka dela upp din fråga i lite olika delar.

Vem är betalningsskyldig?

Det första vi måste bena ut är vem som står på kontraktet. Är det endast en av parterna eller båda två? Huvudregeln är att när två parter tecknar ett gemensamt betalningsansvar, svarar de solidariskt, alltså gemensamt för summan om inget annat avtalats enligt skuldebrevslagen (SkbrL) 2 §. Det innebär alltså att om bara den ena står på kontraktet så ska den personen betala hela hyran. Hur de senare kommer överens om betalningsansvaret sinsemellan är deras ensak men du riktar ditt krav till den personen som du skrivit kontraktet med. Om båda står på kontraktet så har du ändå rätt att kräva den ena parten på hela hyran. Den personen har i andra ledet regressrätt, alltså rätt att kräva summan från den andra parten, men du har rätt att få betalt först.

Uppsägningstiden

Om ni i hyreskontraktet bestämt att uppsägningstiden ska vara tre månader så är de betalningsskyldiga för den tiden. Självklart kan ni komma överens om en annan avflyttningstid om t ex en ny hyresgäst ska ta vid och ersätter den gamla men så verkar det ju inte vara i det här fallet. Du nämner inte i din fråga hur hyresavtalet sades upp, skedde detta skriftligt eller muntligt och när i tiden? Jag antar även att det du nämner om nio månader är den totala tiden de bott i lägenheten och inte avser en fast hyresperiod.

Oavsett om hyresgästen lämnade nycklarna så är de fortfarande betalningsskyldiga för en uppsägningstid på tre månader om ni inte kommit överens om något annat, detta enligt hyresreglerna i jordabalken (JB) 12 kap. 5 §. Hyresgästen kan endast säga upp hyreskontraktet i förtid vid särskilda skäl som listas i JB 12 kap 11-14 §§ eller 12 kap. 16-18 §§ som i stora drag handlar om att hyresförhållandena eller andra omständigheter t ex i nyttjanderätten ska vara så bristfälliga från hyresvärdens sida att hyresgästen har rätt att säga upp avtalet i förtid.

Angående spisen..

Det du blivit utsatt för skulle kunna betecknas som en stöld enligt brottsbalken 8 kap. 1 § och bör polisanmälas. Utredningsläget för brottet kan dock inte sägas vara särskilt god men det kan eventuellt hjälpa dig att skapa ett ersättningsanspråk. Dessvärre är just stölder ofta bara täckta av hemförsäkringen om det blir inbrott vilket innebär att man kan bli ganska skyddslös om en andrahandshyresgäst stjäl inredning. Detta är en anledning till att många som hyr ut i andra hand tar ut en depositionsavgift för att täcka eventuella skador eller stölder. Det är också viktigt att göra en ordentligt kontroll av hyresgästerna på förhand eftersom det är så svårt att reparera skador i efterhand.

Det är verkligen trist när det går snett som det gjort för dig och jag hoppas att nästa eventuella hyresgäst beter sig bättre.

Hoppas du fått hjälp på vägen och lycka till!

AnnaSara Jarius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (719)
2021-10-13 Hur länge får man hyra ut en bostadsrätt och hyresrätt i andra hand?
2021-10-11 Har ägaren av en lägenhet som hyrs ut i andra hand rätt att säga upp kontraktet i förtid?
2021-10-11 Hur lång är uppsägningstiden på en bostadsrätt?
2021-10-06 Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning

Alla besvarade frågor (96499)