Ändrade hyresvilkor

Hej

Vi har ett underskrivet avtal på en lokal där hyresnivåer och liknande är stipulerade.

Första hyran är ännu inte betald, den är inte förfallen.

Kan då hyresvärden kräva förändringar, såsom en depositionsavgift? Eller annullera kontraktet?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till en början med kan vi konstatera att ni ingått ett avtal kring hyra av lokalen. I detta avtal finns det som jag förstår det inget krav på deposition. För att en hyresvärd ska kunna kräva ut deposition krävs det att detta finns med i avtalet vid avtalets ingående.

Vidare kand det sägas att om en hyresvärd eller en hyresgäst vill ändra något i ett redan ingånget hyresavtal finns det krav i lag på hur detta får gå till. I 54 § 12 kap. jordabalken klargörs det att om hyresvärden eller hyresgästen vill ändra i hyresvillkoren ska denne skriftligen meddela detta till motparten. Om överenskommelse inte kan träffas, har denne rätt att hos hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren. Detta innebär alltså att din hyresvärd inte kan ändra i ert hyresavtal mot din vilja utan process.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Jonathan JademyrRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000