Ändrade hyresvilkor

Hej

Vi har ett underskrivet avtal på en lokal där hyresnivåer och liknande är stipulerade.

Första hyran är ännu inte betald, den är inte förfallen.

Kan då hyresvärden kräva förändringar, såsom en depositionsavgift? Eller annullera kontraktet?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till en början med kan vi konstatera att ni ingått ett avtal kring hyra av lokalen. I detta avtal finns det som jag förstår det inget krav på deposition. För att en hyresvärd ska kunna kräva ut deposition krävs det att detta finns med i avtalet vid avtalets ingående.

Vidare kand det sägas att om en hyresvärd eller en hyresgäst vill ändra något i ett redan ingånget hyresavtal finns det krav i lag på hur detta får gå till. I 54 § 12 kap. jordabalken klargörs det att om hyresvärden eller hyresgästen vill ändra i hyresvillkoren ska denne skriftligen meddela detta till motparten. Om överenskommelse inte kan träffas, har denne rätt att hos hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren. Detta innebär alltså att din hyresvärd inte kan ändra i ert hyresavtal mot din vilja utan process.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Jonathan JademyrRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”