Ändra priset efter ingånget avtal?

2021-08-16 i Avtal
FRÅGA
Jag har ett muntligt avtal med en städerska som på senare tid har anställt personal. Hon aviserar nu om att hon har ont i ryggen och att hon inte kommer att städa mer själv, utan att hennes anställda kommer i fortsättningen. samtidigt aviserar hon en prishöjning redan i september (idag är det den 9/8) med 20:-/h. är det verkligen tillåtet att bara höja så utan förvarning? vi har ju ett avtal? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du och din städerska har genom er överenskommelse ingått ett bindande avtal vilket innebär att det som ni kommit överens om ska gälla. Din avtalspart kan därmed inte ensidigt ändra priset i efterhand. Det kan ibland förekomma att näringsidkare förbehåller sig rätten att senare ändra avtalsvillkor vilket kan ske genom s.k. prishöjningsklausuler, men då krävs det att avtalsparterna har kommit överens om detta från början när avtalet ingicks. Detta innebär att om ni inte har diskuterat möjligheten att ändra avtalsvillkoren så gäller de ursprungliga.

Förutom möjligheten att ändra avtalsvillkor efter en överenskommelse mellan parterna så finns det en möjlighet att ändra avtalsvillkor enligt lagen, 36 § avtalslagen. För att kunna använda denna regel och ensidigt göra en ändring krävs det att det existerande avtalsvillkoret är "oskäligt". Detta innebär att om ert avtalade pris är oskäligt skulle det kunna justeras med stöd av denna regel. Vad som ska bedömas som skäligt får bedömas från fall till fall, men man kan t.ex. jämföra priset med andra städbolags priser. Denna jämkningsregel ska dock tillämpas restriktivt vilket innebär att utgångspunkten är att avtalsvillkor ska stå fast.

Sammanfattningsvis är huvudregeln att det avtalade priset ska gälla. En avtalspart kan endast ändra avtalsvillkor om denne har förbehållit sig rätten till det eller om det kan betraktas som oskäligt enligt lagen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1544)
2021-10-18 Försäljningserbjudanden på sociala medier
2021-10-18 Ångra villkorat köp i butik
2021-10-12 Vem står för fraktkostnaden
2021-10-11 Förklaringsmisstag - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (96493)