FrågaAVTALSRÄTTAvtal16/03/2014

Ändra partsbruk

Hej! Vad krävs för att ett partsbruk ska ändras? Om man tidigare (ett flertal gånger) använt sig av ett standardavtal och sedan vill ändra till en annan lag, räcker det då med realhandlande jämte passivitet (konkludent handlande) för att avtalet ska ändras? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Med partsbruk menas den praxis som två parter bildat mellan sig i en affärsmässig relation. 

Om man ett flertal gånger använt sig av ett standardavtal två parter emellan kan det vara av vikt att man förtydligar för motparten om man vid nästa avtals ingående vill ändra på det. Att sluta hänvisa till ett standardavtal och inte säga något om att man önskar att t.ex. köplagen ska gälla istället torde knappast kunna föranleda att avtalsinnehållet ändras utan man torde vara tvungen att förtydliga detta för motparten. Annars finns risk att partsbruket är så starkt att standardavtalet ändå bör gälla som avtalsinnehåll. Standardavtal behöver för sin giltighet inkorporeras varje gång ett avtal ingås men detta behöver alltså inte ske om parterna har utvecklat partsbruk mellan sig om avtalet, se b.la. kommentaren under 7.7 (2) Avtalslagen 2010, http://www.avtalslagen2010.se/Section/7.7.

Med vänliga hälsningar

Rådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning